Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οι διαμεταφορείς ζητούν αναθεωρήσεις που ίσχυαν προ πανδημίας

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Διαμεταφορέων Εμπορευματοκιβωτίων (FIATA,, απηύθυνε νέα έκκληση προς τις ναυτιλιακές γραμμές και τερματικούς σταθμούς να επαναφέρουν τις πολιτικές για τα εμπορευματοκιβώτια, συμπεριλαμβανομένων των τελών κράτησης και απολύμανσης στα προ της πανδημίας επίπεδα, ώστε να αντικατοπτρίζει τη χαλάρωση της αύξησης του όγκου των εμπορευματοκιβωτίων και τη μείωση των εκκρεμοτήτων στα μεγάλα λιμάνια.

Ο εμπορικός οργανισμός που εκπροσωπεί τους διαμεταφορείς σε 150 χώρες ζητά οι πρακτικές να είναι σύμφωνες με την ταχύτητα της ναυτιλίας, λέγοντας ότι έχει έρθει η ώρα για τον κλάδο να αναθεωρήσει και να επαναφέρει τις ελεύθερες χρονικές περιόδους.

Αποκαλώντας «μονόπλευρη» την απόφαση των ναυτιλιακών γραμμών και τερματικών σταθμών να μειώσουν τον ελεύθερο χρόνο και να επιβάλλουν πρόσθετα τέλη τα τελευταία χρόνια, η FIATA υποστηρίζει ότι οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει.

Σημειώνουν ότι η συμφόρηση και οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί, καθιστώντας πλέον απαραίτητες τις προσπάθειες που εφαρμόστηκαν για την αύξηση της ρευστότητας και τη διευκόλυνση της συμφόρησης. Ο όμιλος υπογραμμίζει την υποχρέωση των ναυτιλιακών εταιρειών να παρέχουν εύλογο χρονικό διάστημα για να επιτρέψουν στους εμπόρους να φορτώνουν και να παραδίδουν εμπορευματοκιβώτια για εξαγωγή, εκφόρτωση και επιστροφή εμπορευματοκιβωτίων εισαγωγής.

Με τη μείωση των σημείων συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού και τη συμφόρηση των λιμανιών, η FIATA πρότεινε ότι θα υπάρξει μια περίοδος όπου ο διαθέσιμος στόλος εμπορευματοκιβωτίων υπερβαίνει τη ζήτηση για τη χρήση του.

Ο όμιλος υποστηρίζει περαιτέρω ότι οι πρακτικές των ναυτιλιακών εταιρειών συνέβαλαν στη συμφόρηση στην ξηρά και στην κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από μεγάλα λιμάνια και τερματικούς σταθμούς. Αναφέρουν ακόμη ότι η απόφαση των ναυτιλιακών γραμμών ανάγκασε τους εμπόρους να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να ανταποκριθούν στο παράθυρο ελεύθερου χρόνου, παρέχοντας μικρότερες περιόδους και αναγκάζοντας περισσότερες επιστροφές στα διαθέσιμα παράθυρα.

Περαιτέρω υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να αποσυρθεί εξοπλισμός που είναι πέρα από τη φυσική του οικονομική ζωή και μπορεί να μην είναι “κατάλληλος για το σκοπό”.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X