Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεπερνούν τις προσδοκίες για το έτος τα κέρδη της Maersk

Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας, στον κλάδο της ναυτιλίας, η A.P. Moller-Maersk ανέφερε ότι τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 είναι πάνω από τις προσδοκίες, ωθώντας τον ναυτιλιακό γίγαντα να αυξήσει ξανά τις προβλέψεις του για ολόκληρο το έτος.

Η Maersk, η οποία βρίσκεται ήδη σε τροχιά για κέρδη ρεκόρ, τα μεγαλύτερα ποτέ για οποιαδήποτε δανική εταιρεία, αύξησε την πρόβλεψη για τα κέρδη της κατά σχεδόν 5 τοις εκατό και τις ελεύθερες ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες της,  κατά περισσότερο από 13 τοις εκατό.

Η εταιρεία ναυτιλίας και εφοδιασμού αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου οφείλονται στη βελτίωση κατά 80% των μέσων ναύλων της κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά έσοδα το τέταρτο τρίμηνο έφτασαν τα 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία υπερβαίνουν τα 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο, που ήταν το δέκατο τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο της εταιρείας με ετήσια πρόοδο στα κέρδη. 

«Το ισχυρό αποτέλεσμα στο τρίμηνο αντανακλά τη συνέχιση της εξαιρετικής κατάστασης της αγοράς εντός του ωκεανού που προκαλείται από τις παγκόσμιες διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των ναύλων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων», γράφει η Maersk στην ενημέρωση συναλλαγών της. «Συνεπώς, δεδομένων των ισχυρών επιδόσεων το 4ο τρίμηνο του 2021, τα προκαταρκτικά στοιχεία για το σύνολο του έτους για το 2021 θα υπερβούν τις προηγούμενες οδηγίες μας».

Στη νέα της ενημέρωση, η εταιρεία αυξάνει την πρόβλεψη για τα κέρδη της στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια (EBITDA), τα οποία θα είναι 1 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη. Η ταμειακή ροή που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να πραγματοποιήσει εξαγορές για τη στρατηγική της να γίνει παγκόσμιος πάροχος logistics, προβλέπεται τώρα στα 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος, αυξημένα κατά 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια από την προηγούμενη ενημέρωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Maersk, Σόρν Σκού, είχε ενημερώσει τους επενδυτές τον Νοέμβριο του 2021, ότι αναμένει πως οι συνθήκες της αγοράς θα συνεχιστούν και το 2022. 

Παράλληλα επισήμανε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την έλλειψη φορτηγών για τη μετακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, προβλέποντας ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2021, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2022, θα συνεχίσουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις.

Οι προβλέψεις της Maersk είναι αποδεικτικές της ισχύος του κλάδου, με όλους τους μεγάλους αερομεταφορείς να αναφέρουν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Οι αναλυτές του κλάδου, προέβλεψαν ότι ο κλάδος θα παρουσιάσει περίπου 190 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά κέρδη για το 2021. 

Η Maersk είπε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της για το 2021 στις 9 Φεβρουαρίου και θα υποδείξει την ενημερωμένη προοπτική της για το πρώτο τρίμηνο, αλλά και  όλο το 2022.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X