Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Μόνο με safe pass, επιτρέπεται η είσοδος στα γραφεία του τμήματος Αλιείας

To  Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ανακοίνωσε ότι, λόγω της βεβαρημένης επιδημιολογικής εικόνας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, και με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των παρευρισκόμενων στα γραφεία του ΤΑΘΕ, η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που θα προσκομίζουν επικαιροποιημένο safe pass.

Όπως διευκρινίζει το Τμήμα σε ανακοίνωση, απαιτείται εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση rapid test για Covid-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη Δημοκρατία για Covid-19 , τουλάχιστον με τη μια δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, ή αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από Covid-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης.

Το ΤΑΘΕ υπενθυμίζει ότι πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών που αφορούν έκδοση αδειών αλιείας και ελλιμενισμών σκαφών διεκπεραιώνονται διαδικτυακά μέσω της JCC, διαδικασία που συστήνεται από το ΤΑΘΕ.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, για έκδοση Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας για πρώτη φορά, πρέπει να  συμπληρωθεί το έντυπο Αίτησης για Έκδοση Ερασιτεχνικής Αλιείας το οποίο θα βρείτε στα Έντυπα Αιτήσεων της ιστοσελίδας του ΤΑΘΕ και συγκεκριμένα εδώ, φωτοτυπία της ταυτότητας του Αιτητή, φωτοτυπία του πιστοποιητικού σκάφους, όταν πρόκειται για ερασιτεχνική άδεια αλιείας με σκάφος και υποβολή των πιο πάνω εντύπων στην ηλεκτρονική διεύθυνση licenses@dfmr.moa.gov.cy.

Απάντηση θα δίδεται εντός εύλογου χρόνου ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η πληρωμή της άδειας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com/).

Σε περίπτωση που ένας πολίτης επιθυμεί συνάντηση με κάποιο Λειτουργό για άλλο θέμα, πέραν των προαναφερθέντων, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν διευθέτησης της επίσκεψης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η είσοδος σε όλα τα γραφεία του Τμήματος θα επιτρέπεται μόνο με τη χρήση μάσκας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X