Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις για zero carbon emissions

Μια μαζική κλιμάκωση της χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της παγκόσμιας μηχανικής, περιβαλλοντικής και στρατηγικής συμβουλευτικής Ricardo.

Ένα σχέδιο μηδενικών εκπομπών για τη ναυτιλία περιγράφει τα επείγοντα βήματα που θα απαιτηθούν για τον πλήρη μετασχηματισμό της τρέχουσας κυρίαρχης τεχνολογίας προώθησης της ναυτιλίας και θα τροφοδοτήσουν το τοπίο σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες.

Για να διασφαλιστεί ότι η ναυτιλία μπορεί να επιτύχει την “4th propulsion revolution”, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη για σημαντική κλιμάκωση της χρηματοδότησης της τεχνολογίας και της ανάπτυξης στη ναυτιλία. Τα τελευταία στοιχεία από το Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας για την R&D του ιδιωτικού τομέα στη ναυτιλία αποκαλύπτει ότι οι δαπάνες R&D μειώθηκαν από 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017 σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019.

Η έκθεση, η οποία ξεκίνησε πριν από την COP26 και τις καίριες συνεδριάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, παρέχει ένα σχέδιο στις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία για να στοχεύσουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία. Ο Ricardo προσδιόρισε έναν κατάλογο περισσότερων από 260 παραδειγμάτων έργων R&D που απαιτούνται για την αντιμετώπιση βασικών τεχνικών και συστημικών προκλήσεων και την επιτάχυνση της μετάβασης στις εκπομπές μηδενικού άνθρακα στη ναυτιλία. Για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων θα χρειαστεί εκτιμώμενο κόστος 4,4 δις δολαρίων.
Από τα εκατοντάδες έργα, 20 παραδείγματα έργων στον τομέα του υδρογόνου, της αμμωνίας και της ενέργειας από μπαταρίες έχουν παρουσιαστεί λεπτομερέστερα, λειτουργώντας ως δυνητικό σχέδιο για έργα R&D που θα ανατεθούν στο μέλλον. Τα παραδείγματα έργων επιλέχθηκαν με βάση το γεγονός ότι αποτελούν «υψηλή προτεραιότητα» και παρέχουν την ευρύτερη κάλυψη των επιλογών μηδενικού άνθρακα και τεχνολογίας που διαθέτει ο τομέας. Πολλά από τα έργα που προσδιορίστηκαν θα χρειαστούν 1-6 χρόνια για να επιτευχθεί εμπορευματοποίηση.

Ο Guy Platten, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, δήλωσε: “Η ναυτιλία υπέβαλε αίτηση στο σώμα του ΟΗΕ για την έγκριση ενός ταμείου R&D ύψους 5 δις δολαρίων, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά από συνεισφορές της βιομηχανίας.

Η έκθεση αυτή καθιστά σαφές πόσο σημαντικό είναι αυτό το ταμείο για την ισότιμη προώθηση εναλλακτικών τεχνολογιών και καυσίμων που απαιτούνται με τον απαιτούμενο ρυθμό και κλίμακα για την απαλλαγή της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.»
Οι κυβερνήσεις θα ψηφίσουν εάν θα εγκρίνουν το ταμείο σε επερχόμενη εκδήλωση στον ΙΜΟ, μετά την COP26.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X