Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Μέχρι 30/10 η υποβολή αιτήσεων για αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Σκαφών με Κρατική Ενίσχυση

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας για τη 2η Πρόσκληση στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών.

Το Σχέδιο, που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στοχεύει στην αναβάθμιση του τομέα της ακτοπλοΐας και των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ακτοπλοϊκά σκάφη κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε ντόπιους και ξένους τουρίστες. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή κρατικής ενίσχυσης πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:

(α) Η προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος.
(β) Η αναβάθμιση/ βελτίωση των μέσων ναυσιπλοΐας.
(γ) Η ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των επιβατών και του πληρώματος.
(δ) Η εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα υπό αναβάθμιση σκάφη.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60%, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν την εξυπηρέτηση της προσβασιμότητας ΑμεΑ που χρηματοδοτούνται υπό προϋποθέσεις μέχρι και 80% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, με ανώτατο ύψος χορηγίας τις €200.000 ανά δικαιούχο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο €1 εκατομμύριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα αρχεία με τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, καθώς και το Έντυπο της Αίτησης, σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/All/66DE6E51542307BFC22584BF0026EEA4?OpenDocument

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020 ή μέχρι της εξαντλήσεως των πόρων της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε πέντε αντίγραφα στη διεύθυνση: Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Κυλλήνης, 4007, Λεμεσός, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών – 2η Πρόσκληση».

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X