Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου, οι αιτήσεις για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2020

Από την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021 έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2020.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) αναφέρει ότι «αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εξαγωγείς Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια».

Συγκεκριμένα, κατ’ ανώτατο όριο, θα δοθούν, δύο βραβεία για Βιομηχανικά Προϊόντα, σε διαφορετικούς κλάδους το κάθε Βραβείο όπου αυτό είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής, ένα για Γεωργικά Προϊόντα, ένα Ειδικό Βραβείο για Βιομηχανικά Προϊόντα.

Θα δοθούν και πέντε βραβεία για Υπηρεσίες, τα οποία αφορούν τους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Θαλάσσιων Μεταφορών και της Εμπορικής Ναυτιλίας, των Τουριστικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφοριών και Πληροφόρησης καθώς κι ένα Γενικό Βραβείο Υπηρεσιών για επιχειρήσεις άλλων τομέων.

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών που συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το ΚΕΒΕ, ξεκίνησε το 1982 με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση της εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στα 39 χρόνια λειτουργίας του θεσμού βραβεύτηκαν αρκετές επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίες επωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κάνοντας χρήση του Βραβείου για σκοπούς προβολής, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X