Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Σχέδιο Δράσης για μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος το 2050

Σχέδιο Δράσης με στόχο τη μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος το 2050 ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Τίμμερμανς.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το σχέδιο συνδέει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο χρήσης ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Προβλέπονται αναθεωρήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τον εντοπισμό των εναπομενόντων κενών στη νομοθεσία της ΕΕ και όπου απαιτείται καλύτερη εφαρμογή για την εκπλήρωση αυτών των νομικών υποχρεώσεων.

Το Σχέδιο Δράσης θέτει βασικούς στόχους 2030 για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

– βελτίωση της ποιότητας του αέρα για τη μείωση του αριθμού των πρόωρων θανάτων που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 55% ·
– βελτίωση της ποιότητας του νερού μειώνοντας τα απόβλητα, τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα (κατά 50%) και τα μικροπλαστικά που απελευθερώνονται στο περιβάλλον (κατά 30%) ·
– βελτίωση της ποιότητας του εδάφους μειώνοντας τις απώλειες θρεπτικών ουσιών και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%
– μείωση κατά 25% των οικοσυστημάτων της ΕΕ που η βιοποικιλότητα απειλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση
– μείωση του μεριδίου των ανθρώπων που διαταράσσονται χρόνια από τον θόρυβο από τις μεταφορές κατά 30% και
– μείωση στην παραγωγή αποβλήτων και κατά 50% για υπολειμματικά αστικά απόβλητα.

Το σχέδιο περιγράφει μια σειρά από εμβληματικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως:

– ευθυγράμμιση των προδιαγραφών ποιότητας του αέρα πιο κοντά στις τελευταίες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
– αναθεώρηση των προτύπων για την ποιότητα των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών και των θαλασσών της ΕΕ,
μείωση της ρύπανσης του εδάφους και ενίσχυση της αποκατάστασης,
– αναθεώρηση της πλειονότητας των νομοθεσιών της ΕΕ για τα απόβλητα για την προσαρμογή τους στις αρχές της καθαρής και κυκλικής οικονομίας
– προώθηση μηδενικής ρύπανσης από την παραγωγή και την κατανάλωση,
– πίνακα αποτελεσμάτων για τις πράσινες επιδόσεις των περιφερειών της ΕΕ για την προώθηση μηδενικής ρύπανσης μεταξύ των περιφερειών,
– μείωση των ανισοτήτων στην υγεία που προκαλούνται από το δυσανάλογο μερίδιο των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία που υφίστανται τώρα οι πιο ευάλωτοι,
– μείωση του αποτυπώματος εξωτερικής ρύπανσης της ΕΕ περιορίζοντας την εξαγωγή προϊόντων και αποβλήτων που έχουν επιβλαβείς, τοξικές επιπτώσεις σε τρίτες χώρες,
– εγκαινίαση των Living Labs για πράσινες ψηφιακές λύσεις και έξυπνη μηδενική ρύπανση
– ενοποίηση των κέντρων γνώσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση και την ένωση των ενδιαφερόμενων φορέων στην πλατφόρμα ενδιαφερομένων για τη μηδενική ρύπανση,
– ισχυρότερη επιβολή μηδενικής ρύπανσης, μαζί με περιβαλλοντικές και άλλες αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Σχέδιο Δράσης για μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος το 2050

Σχέδιο Δράσης με στόχο τη μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος το 2050 ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Τίμμερμανς.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το σχέδιο συνδέει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο χρήσης ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Προβλέπονται αναθεωρήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τον εντοπισμό των εναπομενόντων κενών στη νομοθεσία της ΕΕ και όπου απαιτείται καλύτερη εφαρμογή για την εκπλήρωση αυτών των νομικών υποχρεώσεων.

Το Σχέδιο Δράσης θέτει βασικούς στόχους 2030 για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

– βελτίωση της ποιότητας του αέρα για τη μείωση του αριθμού των πρόωρων θανάτων που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 55% ·
– βελτίωση της ποιότητας του νερού μειώνοντας τα απόβλητα, τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα (κατά 50%) και τα μικροπλαστικά που απελευθερώνονται στο περιβάλλον (κατά 30%) ·
– βελτίωση της ποιότητας του εδάφους μειώνοντας τις απώλειες θρεπτικών ουσιών και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%
– μείωση κατά 25% των οικοσυστημάτων της ΕΕ που η βιοποικιλότητα απειλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση
– μείωση του μεριδίου των ανθρώπων που διαταράσσονται χρόνια από τον θόρυβο από τις μεταφορές κατά 30% και
– μείωση στην παραγωγή αποβλήτων και κατά 50% για υπολειμματικά αστικά απόβλητα.

Το σχέδιο περιγράφει μια σειρά από εμβληματικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως:

– ευθυγράμμιση των προδιαγραφών ποιότητας του αέρα πιο κοντά στις τελευταίες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
– αναθεώρηση των προτύπων για την ποιότητα των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών και των θαλασσών της ΕΕ,
μείωση της ρύπανσης του εδάφους και ενίσχυση της αποκατάστασης,
– αναθεώρηση της πλειονότητας των νομοθεσιών της ΕΕ για τα απόβλητα για την προσαρμογή τους στις αρχές της καθαρής και κυκλικής οικονομίας
– προώθηση μηδενικής ρύπανσης από την παραγωγή και την κατανάλωση,
– πίνακα αποτελεσμάτων για τις πράσινες επιδόσεις των περιφερειών της ΕΕ για την προώθηση μηδενικής ρύπανσης μεταξύ των περιφερειών,
– μείωση των ανισοτήτων στην υγεία που προκαλούνται από το δυσανάλογο μερίδιο των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία που υφίστανται τώρα οι πιο ευάλωτοι,
– μείωση του αποτυπώματος εξωτερικής ρύπανσης της ΕΕ περιορίζοντας την εξαγωγή προϊόντων και αποβλήτων που έχουν επιβλαβείς, τοξικές επιπτώσεις σε τρίτες χώρες,
– εγκαινίαση των Living Labs για πράσινες ψηφιακές λύσεις και έξυπνη μηδενική ρύπανση
– ενοποίηση των κέντρων γνώσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση και την ένωση των ενδιαφερόμενων φορέων στην πλατφόρμα ενδιαφερομένων για τη μηδενική ρύπανση,
– ισχυρότερη επιβολή μηδενικής ρύπανσης, μαζί με περιβαλλοντικές και άλλες αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X