Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Καμία προσφορά για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ούτε και μία προσφορά δεν καταχώρησαν θαλάσσιοι μεταφορείς για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, παρά το αρχικό ενδιαφέρον που επέδειξαν εν δυνάμει προσφοροδότες για εξασφάλιση των εγγράφων του Ανοικτού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για τη Θαλάσσια Σύνδεση.

Ούτε η κρατική επιδότηση ύψους μέχρι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος δεν ήταν ελκυστική, καθώς 29/01/2021 στις δώδεκα το μεσημέρι, ήταν η τελευταία μέρα υποβολής των προσφορών.

Τα έγγραφα διαγωνισμού συντάχθηκαν στην βάση της προσφοράς ΥΓΟΣ με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επίδειξη ενδιαφέροντος εκ μέρους της αγοράς, η οποία είχε ως έναυσμα την δημοσιογραφική διάσκεψη της 11ης Δεκεμβρίου 2020 οδήγησε στην εξασφάλιση των εγγράφων διαγωνισμού από 24 διακριτούς οικονομικούς φορείς.

Το υφυπουργείο Ναυτιλίας αποδίδει τη μη υποβολή προσφορών στις οικονομικά αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 και οι οποίες αναμφίβολα επηρεάζουν και τον τομέα της ναυτιλίας, ιδιαίτερα τους κλάδους των επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων.

Το όλο εγχείρημα της Θαλάσσιας Σύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας θα επαναξιολογηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και αφού μεσολαβήσουν επαφές με την ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά πάντα με γνώμονα τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και της αναγκαίας και ορθολογιστικής διάθεσης του δημόσιου χρήματος.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X