Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Κίνητρα για τους παροχείς υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής

Σχέδιο χορηγιών για παροχή υπηρεσιών καταδύσεων, ανακοίνωσε το υφυπουργείο Τουρισμού, εκτιμώντας ότι ως μορφή τουρισμού μπορεί να προσελκύσει λάτρεις του είδους και να καθιερωθεί στις νέες μορφές τουρισμού.  

Το σχέδιο περιλαμβάνει οικονομική στήριξη για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων με το πρότυπο ISO 24803.

To συγκεκριμένο σχέδιο, είχε εξαγγελθεί και παλαιότερα και επικαιροποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς φορείς καταδύσεων να μπορούν να αντλήσουν περισσότερα λεφτά για να πιστοποιηθούν με το πρότυπο ISO.

Μέσω του σχεδίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού παρέχει οικονομική βοήθεια στους παρόχους υπηρεσιών καταδύσεων να πάρουν αυτή την πιστοποίηση, με την βλέψη ότι σιγά σιγά οι πάροχοι θα είναι έτοιμοι να συμμορφωθούν με επικείμενη νομοθεσία του Υφ. Τουρισμού.

Δικαιούχοι του σχεδίου και το ύψος χρηματοδότησης

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ή οργανωμένης – καθοδηγούμενης κατάδυσης ή/και εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού.

Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει μία η περισσότερες από τις πιο κάτω υπηρεσίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 24803:

Εκπαίδευσης για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί

Οργανωμένης η Καθοδηγούμενης Κατάδυσης

Εκμίσθωση Καταδυτικού Εξοπλισμού

Εκδρομές με μάσκα και αναπνευστήρα

Εισαγωγικές Καταδύσεις

Το ύψος οικονομικής στήριξης, αυτό καθορίζεται σε ανώτατο ποσό €600 ανά παροχέα Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής ανά έτος πιστοποίησης για την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 24803, για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος ισχύς της πιστοποίησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Ο κάθε παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών δύναται να επιχορηγηθεί από το παρόν Σχέδιο για τρία χρόνια (από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού), χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση από το Υφυπουργείο Τουρισμού για συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω Σχεδίου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31/12

Σύμφωνα με το Υφ. Τουρισμού, η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων για το Σχέδιο Κινήτρων στον Προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Να σημειώσουμε ότι, το σχέδιο θα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός και αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο “Αίτηση για Στήριξη Πιστοποίησης με το πρότυπο ISO 24803”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpapachristodoulou@visitcyprus.com ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν θα σταλεί απάντηση εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής, ο αιτητής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Χριστόδουλο Παπαχριστοδούλου στο τηλ. 22691305. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το σύνδεσμο. https://bit.ly/3A1TGgF

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X