Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Θετικό βήμα η συμφωνία για το FuelEU Maritime, αναφέρει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 23 Μαρτίου 2023, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για τον Κανονισμό FuelEU Maritime. Αυτή η συμφωνία είναι ένα ακόμη θετικό βήμα προς τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας.

Η συμφωνία δίνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα και παρέχει σαφείς κλιματικούς στόχους και καθοδήγηση για τη βιομηχανία όσον αφορά τα καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου. Αν και η συμφωνία δίνει για πρώτη φορά πιο κεντρικό ρόλο στους προμηθευτές καυσίμων, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι σημαντικό ο κανονισμός να ενθαρρύνει την παραγωγή καθαρών καυσίμων. Το Επιμελητήριο πάντα υποστήριζε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι προμηθευτές καυσίμων ώστε να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα ναυτιλιακά καύσιμα, κάτι που θα κρίνει και την επιτυχία του κανονισμού FuelEU.

Ως εκ τούτου, απαιτούνται πλέον αυστηρότερες απαιτήσεις για τους προμηθευτές καυσίμων για την διαθεσιμότητα στην αγορά των απαιτούμενων καθαρών καυσίμων. Προτρέπουμε επομένως, τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ να υποστηρίξουν δεσμευτικούς στόχους για τους προμηθευτές για καθαρά καύσιμα πλοίων στην αναθεωρημένη Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy Directive – RED).

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων καθαρών  και ασφαλή ναυτιλιακών καυσίμων στους λιμένες της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή αγαθών και η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X