Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 το Νοέμβριο

Mε στόχο να προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα αειφορικής χρήσης πόρων και διαχείρισης αποβλήτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) υλοποιείται η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020.

Στην Κύπρο συντονιστής για την Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι φέτος έχει οριστεί η εβδομάδα 21 Νοεμβρίου-29 Νοεμβρίου 2020 με φετινό σύνθημα «Αθέατα Απόβλητα (Invisible waste)»

Ενθαρρύνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως Αρχές τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα (π.χ. ΜΚΟ) αλλά και το ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό να εμπλακούν ενεργά σε δράσεις που αφορούν τη μείωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση και προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ewwr.eu ως μέσο καταγραφής και διαχείρισης αυτών των δράσεων, για  σκοπούς προβολής, για προώθηση διαθέσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων, για οδηγίες προς διοργανωτές δράσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) www.ewwr.eu/actions, για προβολή συμμετοχών προηγούμενων ετών και των βραβείων που δόθηκαν https://ewwr.eu/project/#awards η οποία έχει ανοίξει για υποβολή δράσεων. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δράσεων στην ιστοσελίδα είναι η 13η Νοεμβρίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας www.ewwr.eu ακολουθώντας τις οδηγίες.

Πέρυσι κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων υλοποιήθηκαν 16.570 δράσεις.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X