Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επέστρεψαν στη θάλασσα οι δύο χελώνες που βρέθηκαν τραυματισμένες από πολίτες

Μετά από θεραπεία κάποιων μηνών, οι δύο θαλάσσιες χελώνες «Ανδρονίκη» και «Έμμα», που είχαν βρεθεί από πολίτες τραυματισμένες και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, του ΤΑΘΕ, για περίθαλψη, μπορούν και πάλι να κολυμπήσουν ελεύθερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, μέσω του Έργου LIFE Cyclamen, μαζί με την ομάδα του Έργου LIFE Euroturtles πραγματοποίησαν σήμερα απελευθέρωση δύο θαλάσσιων χελωνών. Η απελευθέρωση έγινε στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου  – που λειτουργεί και σαν Κέντρο Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Θεραπείας και Αποκατάστασης τραυματισμένων άρρωστων θαλάσσιων χελωνών –  του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) στο Μενεού.

Ο Ανδρέας Μηχανικός Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δήλωσε πως η Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas) με το όνομα «Ανδρονίκη» είναι μία νεαρή χελώνα με μέγεθος 53cm μήκος x 51cm πλάτος και βάρος γύρω στα 16 kg. Η νεαρή αυτή χελώνα εντοπίστηκε με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από επισκέπτες σε παραλία στην Πάφο, τον Οκτώβριο 2020 και μεταφέρθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ), όπου μέρος του λειτουργεί και ως Κέντρο Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Θεραπείας και Αποκατάστασης τραυματισμένων και άρρωστων Θαλασσίων Χελωνών. Μετά από επιστάμενη θεραπεία 9 μηνών, η «Ανδρονίκη» επιτέλους μπορεί και πάλι να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

Η Χελώνα Καρέτα (Caretta caretta) με το όνομα «Έμμα» μεταφέρθηκε στις 8 Απριλίου 2021 στο ΕΚΘΥΚ αφού εντοπίστηκε, από πολίτες στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Η χελώνα ήταν σε άσχημη κατάσταση, με χτύπημα στο λαιμό αλλά και με αρκετά εκτο-παράσιτα. Οι άμεσες προσπάθειες διάσωσης από όλους τους εμπλεκόμενους, της έδωσαν μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και έπειτα από 4 μήνες θεραπείας μπορεί και πάλι να κολυμπά ελεύθερα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η Κύπρος προστατεύει τις χελώνες της Μεσογείου. Η «Ανδρονίκη» και η «Έμμα», όπως ονομάστηκαν, είχαν βρεθεί από πολίτες τραυματισμένες και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, του ΤΑΘΕ, για περίθαλψη.

Η Μαριλένα Παπασταύρου Λειτουργός Περιβάλλοντος για το Εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος LIFE στην Κύπρο δήλωσε πως η σημερινή εκδήλωση έχει γίνει στο πλαίσιο ενός έργου  LIFE κάτω από το πρόγραμμα LIFE το οποίο είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο χρηματοδοτεί έργα σε διάφορες χώρες υποβοηθώντας με αυτό τον τρόπο την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπάρχει από το 1992 και έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα πέραν των 5 χιλιάδων έργων βοηθώντας έτσι όλες τις χώρες όλα τα κράτη μέλη να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας.

Η απελευθέρωση των χελωνών έγινε στο πλαίσιο το έργου LIFE Euroturtles, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του έργου είναι η προστασία των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών που ζουν στη Μεσόγειο, της Καρέττα και της Πράσινης χελώνας. Επίσης το έργο στοχεύει στη μείωση των προβλημάτων που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων λόγω ακούσιου εγκλωβισμού χελωνών.

Στο πλαίσιο του LIFE Euroturtles γίνονται διάφορες δράσεις όπως έρευνες για ανίχνευση πιθανών φωλιών θαλάσσιων χελωνών με τη χρήση Drone και οι επιβεβαιωμένες φωλιές προστατεύονται. Ετοιμάστηκαν κουτιά πρώτων βοηθειών τα οποία δόθηκαν στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για αντιμετώπιση περιστατικών τραυματισμένων χελωνών. Τέθηκε σε λειτουργία παγκύπρια 24ωρη τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες, αλλά και η εφαρμογή «eTurtle» για την αναφορά θεάσεων των προστατευόμενων χελωνών από πολίτες με σκοπό την καλύτερη προστασία των ειδών αυτών. Ετοιμάστηκε επίσης Πρωτόκολλο Ενεργειών σε περίπτωση που εντοπιστεί φωλιά θαλάσσιας χελώνας με σκοπό την προστασία τους. Επιπλέων γίνεται καταγραφή εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων με σκοπό την αφαίρεσή τους, καθώς αποτελούν απειλή παγίδευσης ή θανάτωσης θαλάσσιων χελωνών.

Στο έργο αυτό συμμετέχουν 9 φορείς από 6 χώρες της Μεσογείου. Συγκεκριμένα από την Κύπρο συμμετέχουν το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών  και το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Πρόγραμμα LIFE, το οποίο χρηματοδοτεί το LIFE Euroturtles, είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα. Το LIFE έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Απευθύνεται σε οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE στην Κύπρο είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X