Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Εξασφάλισε άδεια εγκεκριμένου οικονομικού φορέα η DP World Limassol

Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator – AEO) από το Τμήμα Τελωνείων πέτυχε να εξασφαλίσει η DP World Limassol. Η χορήγηση της άδειας εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να εφαρμόζει πιο απλές και ταχύτερες τελωνειακές διαδικασίες καθώς και να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των φορτίων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.

H άδεια του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας, το οποίο εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2008, με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών, την ταχύτερη παράδοση των αγαθών καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η άδεια ΑΕΟ χορηγείται σε οικονομικούς φορείς που πληρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τις τελωνειακές απαιτήσεις, το επίπεδο των προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας, την αξιοπιστία των λογιστικών και πληροφοριακών τους συστημάτων και την αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική τους φερεγγυότητα.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol, κ. Nawaf Abdulla, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που βρισκόμαστε ανάμεσα στις 26 εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει την κορυφαία αυτή πιστοποίηση στην Κύπρο και είμαστε βέβαιοι πως η απόκτησή της θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας της Εταιρείας μας, βελτιώνοντας παράλληλα, την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των εργασιών μας. Η εν λόγω διαπίστευση, πέραν του ότι αποτελεί σήμα εγγύησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε και των διαδικασιών που ακολουθούμε, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας μας, καθώς επιταχύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες εκτελωνισμού. Επομένως, πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία στους πελάτες και συνεργάτες μας, καθιστώντας το Τερματικό μας στο λιμάνι Λεμεσού ακόμη πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και σε άλλες περιοχές».

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στο Τμήμα Τελωνείων για την πιστοποίηση, καθώς και για την εξαιρετική συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και την ομάδα της DP World Limassol, που εργάστηκε ακούραστα τους τελευταίους 12 μήνες για την εξασφάλιση της πιστοποίησης», πρόσθεσε ο κ. Abdulla.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X