Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενδυνάμωση της σχέσης των νέων με τη θάλασσα: Πορίσματα τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων

Το “Youth 4 the sea and vice versa”, με στόχο την καλλιέργεια ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα που αφορούν στη θάλασσα, υλοποιείται από τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+, πραγματοποίησε το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου το τελικό συνέδριο του, στο οποίο παρουσιάστηκε το Έγγραφο Πολιτικής «Ενδυνάμωση της σχέσης των νέων με τη θάλασσα: Πορίσματα τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων».

Στο πλαίσιο του έργου, διοργανώθηκαν τέσσερις συμμετοχικοί διάλογοι στη Λάρνακα, Αγία Νάπα, Πάφο και Λεμεσό στους οποίους νέοι από ολόκληρη την Κύπρο σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων κλήθηκαν να προτείνουν μέτρα, πρακτικές και εισηγήσεις για να ενισχυθεί η σχέση των νέων με τη θάλασσα.

Στους διαλόγους συμμετείχαν συνολικά 24 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επιστήμονες και επαγγελματίες στον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων αθλημάτων καθώς επίσης και 151 νέοι από όλες τις επαρχίες της Κύπρου ανεξαρτήτου κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου μεταξύ των οποίων και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι θεματικές ενότητες που απασχόλησαν τους τέσσερις διαλόγους του έργου ήταν οι ακόλουθες: α) Θάλασσα και ψυχική υγεία των νέων, β) Ασφάλεια στη θάλασσα, γ) Προστασία της θάλασσας και δ) Ενασχόληση των νέων με τα αθλήματα της θάλασσας.

Στο Έγγραφο Πολιτικής παρουσιάζονται συνολικά 20 εισηγήσεις, όπως αυτές προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από τους συμμετέχοντες. Μεταξύ άλλων, για να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και οι ίσες ευκαιρίες των νέων στη θάλασσα, οι συμμετέχοντες πρότειναν την αναβάθμιση της αθλητικής παιδείας και τον εκσυγχρονισμό των παραλιών για τη δίκαιη μεταχείρισή τους όπως επίσης και τη δυνατότητα για δωρεάν πρόσβαση σε οργανωμένες παραλίες χωρίς να γίνεται παρέμβαση στις ακτές.

Ταυτόχρονα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή ενασχόληση των νέων με τα θαλάσσια αθλήματα και το κολύμπι, οι συμμετέχοντες ψήφισαν, μεταξύ άλλων, την ένταξη μαθημάτων κολύμβησης στη δημοτική εκπαίδευση και την παροχή κινήτρων στο κοινό για την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Αναφορικά με τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την προστασία της θάλασσας, οι πιο δημοφιλείς εισηγήσεις αφορούν στη συνεργασία των ΜΚΟ με το κράτος και εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής – κοινωνικής ευθύνης για επιβράβευση πολιτών που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις και στην παροχή κινήτρων από το κράτος για ανάπτυξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που θα ασχολούνται με τη θάλασσα και την προστασία της. Τέλος, η αύξηση της συμμετοχής και ενασχόλησης των νέων και ιδιαίτερα των κοριτσιών με τα αθλήματα της θάλασσας θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της συνεργασία Δημοτικών Αρχών και Ναυτικών Ομίλων για διεξαγωγή ημερίδων γνωριμίας με τα ναυταθλήματα με την κοινή συμμετοχή γονέων και παιδιών και τη δημιουργία του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

Το Έγγραφο Πολιτικής αναμένεται να αξιοποιηθεί ως χάρτης εισηγήσεων στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και απευθύνεται μεταξύ άλλων σε Διοικητικά Συμβούλια ΜΚΟ, Οργανισμούς Νεολαίας, Ναυτικούς Ομίλους, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, δημοτικές αρχές, γονείς, καθώς επίσης και στους ίδιους τους νέους.

Υποστηρικτές του συνεδρίου ήταν ο Δήμος Πάφου, ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου και η διαδικτυακή πλατφόρμα Ενάλιος.

Πλήρης πρόσβαση στο Έγγραφο Πολιτικής «Ενδυνάμωση της σχέσης των νέων με τη θάλασσα: Πορίσματα τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων» δίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X