Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΕΒΕΠ – Σοβαρή, η ανυπαρξία διαλυτηρίου πλοίων στην Ελλάδα

Η ανυπαρξία ενός διαλυτηρίου πλοίων στην Ελλάδα, με προδιαγραφές λειτουργίας σύμφωνες με τα πρότυπα και την σχετική νομοθεσία της Ε.Ε., συνιστά σοβαρή έλλειψη, τόσο για τις ναυτιλιακές υποδομές της χώρας όσο και γενικότερα για την οικονομία.

Τα παραπάνω επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας ότι σήμερα, που η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία εμφανίζει σημάδια αναγέννησης, με τα ναυπηγεία της Σύρου να κάνουν την έναρξη της νέας εποχής, ίσως είναι μία χρυσή ευκαιρία να εξεταστούν συνολικά και να αποτυπωθούν ελλείψεις σε όλο το εύρος της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας ότι, γενικά, οι ναυπηγοεπισκευαστικές και συναφείς δραστηριότητες είναι εντάσεως εργασίας είναι προφανές ότι το Επιμελητήριο θα ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης και  διαλυτηρίου, καθώς υποστηρίζει, παντοιοτρόπως, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και, συνάμα, του ανοίγματος νέων θέσεων εργασίας. 

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η παρούσα συγκυρία είναι ευνοϊκή, καθώς υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη επιχειρηματικών δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) που εγκαινιάζει μια νέα πρόσκληση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Γαλάζιας Οικονομίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. about:blank

Το ΕΒΕΠ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, που τώρα ο ναυπηγοεπισκευαστικός της τομέας «αναγεννάται» δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία που δημιουργεί η νομοθεσία που έχει θεσπίσει ο ΙΜΟ βάσει της οποίας, παλαιότερα πλοία, αναγκαστικά θα οδηγηθούν στα διαλυτήρια καθώς, είτε δεν επιδέχονται μετασκευές που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τα νομικά πλαίσια, είτε οι μετασκευές αυτές είναι ασύμφορες. 

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, τονίζει ότι «το Ε.Β.Ε.Π. θα υποστηρίξει μία τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα και από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ ώστε να μην χαθεί ένα ακόμη «όπλο» για την ανάπτυξη της οικονομίας, την υποστήριξη της ναυτιλίας αλλά και της γενικότερης προσπάθειας ανοίγματος θέσεων εργασίας. Μια τέτοια δραστηριότητα θα διεύρυνε το cluster των ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών δραστηριοτήτων με οφέλη εξόφθαλμα προφανή.

Το Ε.Β.Ε.Π., πρόσφατα, με επιστολή του στα συναρμόδια υπουργεία, υποστήριξε τη θέση ότι τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να ναυπηγήσουν κάθε  τύπο πλοίου δεδομένου ότι στις ελληνικές ναυπηγικές μονάδες υπάρχει ζέουσα τεχνογνωσία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Πόσο μάλλον μπορούν να “διαλύσουν”, αρκεί να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών διαλυτήριο ανακύκλωσης πλοίων».

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X