Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Διαγωνισμό φωτογραφίας με επίκεντρο τον Ακάμα, ανακοίνωσε το Τμήμα Αλιείας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και με την υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου – Τμήμα Πάφου, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αποτύπωση και ανάδειξη της χλωρίδας, πανίδας, αλλά και οικοτόπων που απαντώνται στη Χερσόνησο Ακάμα, τα διαφορετικά τοπία/οικοσυστήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή (πχ δόμες, στιάθκια, καμίνια, λιθόστρωτα, ξερολιθιές, πηγάδια, πηγές).

Προθεσμία συμμετοχής: έως 31.10.2022 και ώρα 14:00.Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα εκτίθενται σε μορφή έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2022 στην περιοχή του Ακάμα. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία και τέσσερις (4) έπαινοι.

Για Δηλώσεις Συμμετοχής, όπως επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://bit.ly/3KPm6Bi.Για πληροφορίες όσον αφορά στον Τρόπο συμμετοχής και τους Όρους του διαγωνισμού, όπως επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://bit.ly/3T7ZqQJ.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 – Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X