Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

Διάσωση πολύτιμων οικοτόπων στην παραλία Σπύρος στο Μενεού Λάρνακας

Ο ΜΚΟ Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον Δήμο Λάρνακας, παρά τις δυσκολίες λόγω πανδημίας, συνεχίζουν να πραγματοποιούν εργασίες στην παραλία Σπύρος στο Μενεού, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-POSBEMED2 “Διακυβέρνηση και Διαχείριση Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο”.

Γράφει ο Δρ. Παντελής Σαββίδης Φυσιολόγος/Ερπετολόγος Λειτουργός προγράμματος/ερευνητής, Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών

Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης και προστασίας συστημάτων Ποσειδωνίας, που περιλαμβάνουν τους προστατευόμενους οικοτόπους λιβαδιών και αμμοθινών της περιοχής.

Οι θημώνες Ποσειδωνίας, ή κοινώς φύτζια, που σχηματίζονται μέσω του κυματισμού, στην πραγματικότητα είναι φύλλα του φυτού Posidonia oceanica και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη λειτουργία του παράκτιου οικοσυστήματος.

Λιβάδι Posidonia oceanica

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση (αφαίρεση στην αρχή της καλοκαιρινής περιόδου και επανατοποθέτηση στο τέλος της) των θημώνων Ποσειδωνίας, την ιστορική καταγραφή της διάβρωσης της ακτογραμμής και την εποχιακή σύγκριση και αξιολόγηση της κατάστασης των θημώνων, αμμοθινών και λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή. Ο λόγος που πραγματοποιούνται αυτές οι εργασίες είναι για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι θημώνες που συσσωρεύονται, προστατεύουν ως φυσικά φράγματα την ακτογραμμή από τη διάβρωση, αλλά και κατά πόσο, μέσω αυτής της προστασίας, εξασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία αμμοθινών.

Η συνδεσιμότητα των οικοτόπων αυτών, σχετίζεται άμεσα με τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού Μεσογειακού τοπίου, καθώς και τη σημαντική βιοποικιλότητα που φιλοξενούν. Οι αμμόλοφοι που σχηματίζονται στην περιοχή, είναι το σπίτι ορισμένων ειδών με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον, όπως είναι τo είδος αμμόσαυρας που κινδυνεύει με εξαφάνιση Acanthodactylus schreiberi και το σπάνιο για την Κύπρο προστατευόμενο είδος φυτού, γνωστό ως αλμυρίδι (Suaeda aegyptiaca).

Αμμόσαυρα (Acanthodactylus schreiberi)
Αλμυρίδι (Suaeda aegyptiaca)

Επίσης, μέσα από τις εργασίες του προγράμματος POSBEMED2, έχει διαπιστωθεί ότι η συστηματική χρήση οχημάτων εντός της προστατευόμενης ζώνης, έως και την ακτογραμμή, αποτελεί την βασικότερη αιτία καταστροφής των πολύτιμων οικοτόπων της περιοχής. Το παράδειγμα στη φωτογραφία είναι χαρακτηριστικό της περιοχής, όπου οι αμμόλοφοι σε πολλά σημεία έχουν υποχωρήσει και εμφανίζεται ως ένα άγονο, επίπεδο, ερημικό τοπίο. Η χρήση του χώρου στάθμευσης και γενικά η αποφυγή της εισόδου εντός της παραλίας με όχημα, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αλλοίωσης του χαρακτήρα της περιοχής και θα δώσει την ευκαιρία στους φυσικούς οικοτόπους να ανακάμψουν.

Η αποκαρδιωτική εικόνα που αφήνει πίσω της η χρήση οχημάτων πάνω στην παραλία και μέχρι το τέρμα της ακτογραμμής

Στα πλαίσια του προγράμματος, η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, κατέχει εξέχουσα σημασία και πραγματοποιείται μέσω δημοσιευμάτων, εντύπων, εκδηλώσεων, καθώς και της σχετικής ενημερωτικής πινακίδας που πρόσφατα τοποθετήσαμε στην περιοχή. Οι χρήστες της παραλίας, μπορούν να γίνουν οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι, στον αγώνα διάσωσης και διατήρησης του όμορφου και ξεχωριστού Μεσογειακού τοπίου.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X