Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Δημόσιοι λειτουργοί στην Ελλάδα, για εκπαίδευση σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας τίθενται τα ζητήματα θαλάσσιας ρύπανσης στη Μεσόγειο και οι κίνδυνοι που εμπερικλείουν οι δραστηριότητες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ.

Το υπουργικό συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του υπουργού Γεωργίας Κώστα Καδή, αποφάσισε όπως προχωρήσει άμεσα στην αγορά δύο αυτόνομων μονάδων αεροψεκασμού διασκορπιστικών πετρελαίου με χρήση πτητικών μέσων.

Ενέκρινε επίσης την αποστολή 16 συνολικά δημοσίων λειτουργών στην Ελλάδα για κατάλληλη εκπαίδευση τους στην αντιμετώπιση των θαλάσσιων περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες, αλλά και τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Κύπρο.

Η πρώτη αποστολή με επτά λειτουργούς, προγραμματίζεται για εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή την περίοδο 21-24 Σεπτεμβρίου 2021.

Η δεύτερη αποστολή εννέα δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου και θα συμμετάσχουν σε συνάντηση και εκπαιδευτικό εργαστήριο αναφορικά με την εφαρμογή του Υπο-περιφερειακού Έκτακτου Σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του κράτους του Ισραήλ.

Στις δύο αποστολές θα συμμετάσχουν λειτουργοί από το Τμήμα Αλιείας, το υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X