Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Βελτιωμένη η διάθεση των ναυτικών το πρώτο τρίμηνο του 2021

Η MKO Mission to Seafarers δημοσίευσε την πιο πρόσφατη έκθεση Seafarers Happiness Index για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στα 6.7/10 για το α’ τρίμηνο του 2021, αισθητά βελτιωμένος με όλα τα τρίμηνα του 2020 και το τελευταίο τρίμηνο του 2019, αλλά σαφώς πιο χαμηλά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η έκθεση παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις συνιστώσες που επηρεάζουν την ευημερία των ναυτικών. Πιο συγκεκριμένα, τα ζητήματα που αναλύονται ως προς την «ευτυχία» των ναυτικών παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις. Η έκθεση εστιάζεται ωστόσο στο θετικό αντίκτυπο της βελτιωμένης σύνδεσης εν πλω και τις καλύτερες δυνατότητες για αξιοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τρία βασικά ζητήματα: τις συνέπειες της έλλειψης διεθνούς αναγνώρισης για τους ναυτικούς ως key workers, τις προκλήσεις των επιπλέον ωρών εργασίας εν πλω και τα οφέλη της συνδεσιμότητας με ασύρματα δίκτυα για τους ναυτικούς, ως μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας με τους οικείους τους. Γίνεται για μια ακόμα φορά ιδιαίτερη μνεία για τη συνεχιζόμενη ανησυχία σε ό,τι αφορά τις αλλαγές πληρωμάτων και την πρόσβαση σε εμβόλια εναντίον του COVID19.

Οι ναυτικοί εστιάστηκαν επίσης στις συνέπειες της πίεσης ως προς τις ώρες εργασίας και τις υπερωρίες. Ως προς αυτό το θέμα οι ερωτηθέντες έθεσαν ζητήματα ψευδούς τήρησης αρχείων ενώ έγιναν και αναφορές για απλήρωτες και ακραίες, σε χρονική διάρκεια και επανάληψη, υπερωρίες. Επιπλέον, ο επιπρόσθετος φόρτος εργασίας και τα καθήκοντα που ζητούνται από το πλήρωμα φαίνεται ότι επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των ναυτικών σημαντικά, ιδίως σε συνάρτηση με τη μείωση των ωρών ανάπαυσης που δεν έχουν τηρηθεί.

Οι εντάσεις μεταξύ των μικτών πληρωμάτων, διαφορετικών εθνικοτήτων και γεωγραφικών προελεύσεων, διαδραματίζουν επίσης έναν καθοριστικό ρόλο στην ευτυχία των ναυτικών, ειδικά στις σημερινές πιέσεις λόγω της Covid-19. Σε μια εποχή κατά την οποία ορισμένοι ναυτικοί λόγω εθνικότητας δεν επιτρέπεται να αποβιβαστούν ή να ναυτολογηθούν με ευκολία, λόγω περιορισμών στον τόπο κατοικίας τους, η ευημερία του συνολικού πληρώματος ενός πλοίου συχνά διακυβεύεται.

Σε μια πιο θετική πλευρά, σημειώνεται πρόοδος ως προς τον αριθμό των ναυτικών που μπορούν πλέον να συνδεθούν σε ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας και σύνδεση με τον κυβερνοχώρο. Περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες υποστηρίζουν ενεργά την πρόσβαση των ναυτικών σε Wi-Fi. Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη επένδυση, εκ μέρους των ναυτιλιακών εταιρειών, συντελεί στην ανακούφιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί και στη βελτίωση του ηθικού τους στο πλοίο.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X