Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Ασκήσεις σε Λεμεσό και Λάρνακα, για αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

Την ετοιμότητα των θαλασσίων παροχέων υπηρεσιών και αντιρρύπανσης διαπίστωσε η Αρχή Λιμένων, μετά τη διεξαγωγή ασκήσεων σε Λεμεσό και Λάρνακα για την αντιμετώπιση συμβάντων θαλάσσιας πετρελαϊκής ρύπανσης επιπέδου 1, δηλαδή περιστατικό τοπικού χαρακτήρα μικρής κλίμακας. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι υψηλά είναι τα επίπεδα επαγρύπνησης και άμεσης αντίδρασης για αντιμετώπιση ατυχήματος στις θαλάσσιες λιμενικές περιοχές.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Βασιλικού, με τη συμμετοχή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στο πλαίσιο του Εποπτικού και Ρυθμιστικού της ρόλου, καθώς και των δράσεων ευαισθητοποίησης όσον αφορά στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, σε συνεργασία με τις Εταιρείες που διαχειρίζονται τους εν λόγω λιμενικούς χώρους. Στις ασκήσεις συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων τέθηκε σε εφαρμογή το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης των Εταιρειών για αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας που κινείτο από την ξηρά/κρηπίδωμα προς τη θάλασσα με κίνδυνο ρύπανσης του παραλιακού μετώπου των περιοχών. Ειδικότερα, οι ασκήσεις αφορούσαν εικονικά περιστατικά διαρροής πετρελαιοειδών στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια εργασιών πετρέλευσης πλοίων στα κρηπιδώματα των διαχειριστριών εταιρειών.

Σημειώνεται ότι και στις τρεις ασκήσεις αρχικά πραγματοποιήθηκε ρίψη φράγματος, με στόχο τον εγκλωβισμό της εικονικής πετρελαιοκηλίδας, ακολούθως, έγιναν προσεγγίσεις από τα αντιρρυπαντικά σκάφη με σκοπό την απάντληση ρυπασμένων υδάτων και την περισυλλογή των επιπλεόντων πετρελαιοκηλίδων.

Αναπτύχθηκε πλωτό φράγμα πνευστού τύπου, το οποίο και ρυμουλκήθηκε από τα ανωτέρω αντιρρυπαντικά σκάφη, με σκοπό τον σχηματισμό U ως προς τη συγκέντρωση πετρελαιοειδών και τη μετέπειτα περισυλλογή τους με τη βοήθεια skimmer μέσω των σωληνών μεταφοράς πετρελαιοειδών σε δεξαμενή αποθήκευσης, έτσι ώστε να συλλεχθούν από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής αποβλήτων.

Στο Λιμάνι Λεμεσού συμμετείχε στην άσκηση ο παροχέας θαλάσσιων υπηρεσιών P&O Maritime Logistics, με τη συνδρομή της διαχειρίστριας εταιρείας του τερματικού πολλαπλής χρήσης DP World Limassol Ltd. Στο λιμάνι Λάρνακας συμμετείχε η διαχειρίστρια εταιρεία Kition Ocean Port, ενώ στη λιμενική περιοχή Ζυγίου, συμμετείχε η διαχειρίστρια εταιρεία του λιμανιού Βασιλικού, Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X