Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ανησυχία για τους ναυτικούς που παραμένουν στα πλοία λόγω πανδημίας

Ο οργανισμός DNV, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση κινδύνων, επικεντρώνει την προσοχή του στην υγεία των ναυτικών, την εργασία και τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και στους ελέγχους διαχείρισης ασφάλειας. Η κίνηση έρχεται ως απάντηση στις προκλήσεις που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού στη σωματική και ψυχική υγεία των ναυτικών.

Ο Georg Smefjell, επικεφαλής των υπηρεσιών συστημάτων θαλάσσιας διαχείρισης, δήλωσε ότι ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο ελέγχου είχε καταστεί απαραίτητο επειδή το πρόβλημα του επαναπατρισμού του πληρώματος κατά το περασμένο έτος είχε θέσει τους ναυτικούς — οι οποίοι ζούσαν ήδη και εργάζονταν σε σχετικά περιορισμένους χώρους για παρατεταμένες περιόδους — υπό αυξημένο ψυχικό στρες.
Εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τους πολλούς ναυτικούς που διαμένουν επί των πλοίων πολύ μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναγνώρισε τον «τεράστιο κίνδυνο» κόπωσης για την υγεία των ναυτικών, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DNV Maritime Knut Ørbeck-Nilssen υπογράμμισε τη σημασία της υγείας και της ευημερίας του πληρώματος για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας.
“Πιστεύουμε ότι η αύξηση της εστίασής μας στους κινδύνους που σχετίζονται με την κόπωση των ναυτικών στους ελέγχους διαχείρισης της ασφάλειας θα βοηθήσει στην υποστήριξη ασφαλέστερων επιχειρήσεων στη θάλασσα”, ανέφερε.
Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ο νέος έλεγχος εδράζει στον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Της Ασφάλειας και στη Σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006.

Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μέσω της αξιολόγησης όλων των εντοπισθέντων κινδύνων για τα πλοία και το προσωπικό και της θέσπισης κατάλληλων διασφαλίσεων.
Η εστίαση στους σχετικούς στόχους του ISM και η εφαρμογή κατάλληλων διασφαλίσεων για τους κινδύνους που σχετίζονται με την πανδημία θα επιτρέψουν στους κατόχους εγγράφου συμμόρφωσης DNV να χειριστούν καλύτερα τις προκλήσεις, δήλωσε ο κ. Smefjell.
Η DNV αναθεώρησε πρόσφατα τους ελέγχους της στα Συστήματα Θαλάσσιας Διαχείρισης, με τους ελεγκτές να αξιολογούν πλέον την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης στην επίτευξη των στόχων των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων με βάση την ανάλυση της απόδοσης και των αναγκών των πελατών.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X