Ετικέτα: power supply

Κατευθυντήριες γραμμές EMSA για Onshore Power Supply

Η χρήση του Onshore Power Supply (OPS) που αναφέρεται επίσης συνήθως Alternate…