Κατέγραψαν με υπέρυθρες τη διαρροή μεθανίου

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατέγραψαν με υπέρυθρες τη διαρροή μεθανίου

Η απελευθέρωση άκαυτου μεθανίου στην ατμόσφαιρα, παραμένει ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα στην αυξανόμενη χρήση LNG στον τομέα της...

X