Υδάτινη γέφυρα που αντιστρέφει τους όρους – τα αυτοκίνητα διέρχονται κάτω από τα πλοία (βίντεο)

Blue Economy ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Υδάτινη γέφυρα που αντιστρέφει τους όρους – τα αυτοκίνητα διέρχονται κάτω από τα πλοία (βίντεο)

Είναι η υδάτινη γέφυρα που παρά το χαμηλό ύψος της επιτρέπει την ταυτόχρονη κυκλοφορία των πλοίων αλλά και των αυτοκινήτων...

X