Είναι η ναυτιλία διπλής χρήσης το μέλλον για απαλλαγή από τον άνθρακα;

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Είναι η ναυτιλία διπλής χρήσης το μέλλον για απαλλαγή από τον άνθρακα;

Η δέσμευση άνθρακα είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες που προτείνεται ως πιθανή στρατηγική για την απαλλαγή από τον άνθρακα...

X