Ο παγετώνας που μπορεί να αλλάξει την ακτογραμμή βυθίζοντας νησιά και πόλεις

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο παγετώνας που μπορεί να αλλάξει την ακτογραμμή βυθίζοντας νησιά και πόλεις

Ο τεράστιος παγετώνας Thwaites στη Δυτική Ανταρκτική περιέχει αρκετό πάγο για να ανεβάσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας κατά περισσότερες...

X