Ετικέτα: νομοθεσία

Αίτημα κρατών – μελών να εξαιρεθεί η διεθνής ναυτιλία από τους κανόνες για τα μικροπλαστικά

Η Κύπρος, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία,…

Έλεγχος της αλιείας: το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία

Για πρώτη φορά, τα σκάφη αναψυχής θα πρέπει επίσης να δηλώνουν τα…