Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Navigator Forum: Η ψηφιακή τεχνολογία οδήγησε εν μέσω πανδημίας στο smart shipping

Συνεχίζουν να υπάρχουν και εμπόδια, με κύρια την κατάρτιση πληρωμάτων και στελεχών γραφείου, αλλά και την ποσοτικοποίηση του οφέλους από την επένδυση

Η εξάπλωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών που οδηγούν στο ονομαζόμενο Smart Shipping συζητήθηκε  στη διάρκεια κλειστής συζήτησης με θέμα «Smart Shipping» στο πλαίσιο του NAVIGATOR FORUM – THE SHIPPING DECISION MAKERS ONLINE WEEK, με τη συμμετοχή άνω των 60 στελεχών / εκπροσώπων Ναυτιλιακών πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιρειών.

Το γεγονός πως η πανδημία ήταν καταλύτης και επιταχυντής εξελίξεων ως προς την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών ήταν κοινή διαπίστωση, καθώς τόσο οι ναυτιλιακές εταιρείες, όσο και φορείς και οργανισμοί στο ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα τις υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό.

Συζητήθηκαν εκτενώς οι δυνάμεις που λειτουργούν θετικά ως προς το Smart Shipping, με κύριες να φαίνονται το νέο κανονιστικό πλαίσιο με στόχο την απανθρακοποίηση, που ευνοεί χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την βελτιστοποίηση λειτουργίας των πλοίων. Τονίστηκε επίσης η εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής καθαυτής με την αύξηση διαθεσιμότητας ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, βασικό παράγοντα αποτελεί και η πραγματική ανάγκη και η λύση προβλημάτων που αυτές οι λύσεις  καλύπτουν, αποφεύγοντας το ανθρώπινο λάθος.

Από τη συζήτηση έγινε όμως σαφές πως συνεχίζουν να υπάρχουν και εμπόδια, με κύρια να αναδεικνύονται την κατάρτιση πληρωμάτων και στελεχών γραφείου, αλλά και την ποσοτικοποίηση του οφέλους από την επένδυση για την εγκατάσταση και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Το ρίσκο της κυβερνοασφάλειας ήταν ένα ακόμη στοιχείο που επισημάνθηκε.

Τέλος, η έλλειψη τυποποίησης σημειώθηκε σαν ακόμη σημείο που πρέπει να δοθεί έμφαση, ιδίως στην φάση σχεδίασης και ναυπήγησης νέων πλοίων, ούτως ώστε να εξοπλίζονται με την βασική ψηφιακή υποδομή, που θα επιτρέψει αργότερα την εκτενή χρήση τέτοιων λύσεων.

Όλοι οι συζητητές συμφώνησαν πως η λειτουργία πολλών τμημάτων των ναυτιλιακών πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιρειών επηρεάζονται και ωφελούνται από την υιοθέτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με πρώτα τα τεχνικά τμήματα και τα τμήματα operations.

Η συζήτηση συσχετίστηκε και με τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οργανισμοί και φορείς με τους οποίους συνδιαλέγεται μια ναυτιλιακή εταιρεία, όπως οι νηογνώμονες, η σημαία, οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα λιμάνια κλπ. Όλοι φαίνεται να εντάσσουν ψηφιακές τεχνολογίες και αντίστοιχες πρακτικές στην λειτουργία τους και τις υπηρεσίες τους.

Κλείνοντας, ήταν κοινή διαπίστωση πως ο ανθρώπινος παράγοντας και ο ρόλος τόσο των πληρωμάτων, όσο και των στελεχών, παραμένει κύριος και η τεχνολογία έρχεται μόνο να βοηθήσει στις λήψεις αποφάσεων.

πηγή: newmoney.gr

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X