Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Nέα μελέτη ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου το 2020

Η 4η συνοπτική παρουσίαση της μελέτης του IMO Green House Gasses Study δημοσιοποιήθηκε και είναι η πρώτη μετά την έγκριση της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου(GHG) from Ships το 2018, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη του ΙΜΟ δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία και να τις εξαλείψουν σταδιακά το συντομότερο δυνατόν.

Η εκτίμηση της μελέτης είναι ότι η συνολική ναυτιλία εξέπεμψε 1.056 εκατομμύρια τόνους CO2 το 2018, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 2,89% των συνολικών παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών CO2 για το έτος.

Για πρώτη φορά, η μελέτη περιλαμβάνει εκτιμήσεις της έντασης του άνθρακα. Η συνολική ένταση άνθρακα έχει βελτιωθεί μεταξύ 2012 και 2018 για τη διεθνή ναυτιλία στο σύνολό της, καθώς και για τους περισσότερους τύπους πλοίων.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X