Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Lady’s Mile: Στον προϋπολογισμό του 2022 προσβλέπει για ανάπλαση του ο Δήμος Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού στοχεύει να προχωρήσει με όλες τις απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες ώστε το έργο ανάπλασης της ακτής του Lady’s Mile να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς του κράτους για το 2022, αναφέρει ο Δήμαρχος Λεμεοσύ, Νίκος Νικολαϊδης.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, ο κ.Νικολαϊδης είχε σήμερα συνάντηση με εκπροσώπους του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος  Terra Cypria, του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Ερευνών και Εκπαίδευσης και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, στο πλαίσιο προώθηση του έργου ανάπλασης του Lady’s Mile.
 
Κατά τη συνάντηση, προστίθεται, ο Δήμαρχος προέβη σε ενημέρωση για τις διαδικασίες προώθησης του έργου, τονίζοντας ότι στόχος είναι η σωστή ανάπλαση της ακτής, με σεβασμό προς το περιβάλλον και όχι η εμπορική εκμετάλλευση της.
 
Με τη σειρά τους, οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών φορέων κατάθεσαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους.
 
Ο Νίκος Νικολαϊδης τόνισε στους παρευρισκόμενους πως ο Δήμος θεωρεί την ανάπλαση του Lady’s Mile αλλά και του παρακείμενου βιότοπου, ως ένα εξαιρετικά σοβαρό και ευαίσθητο θέμα, που αφορά εθνικό πλούτο και πως θα πρέπει να τύχει της ανάλογης διαχείρισης.
 
Για το σκοπό αυτό, η ομάδα έργου του Δήμου, σημειώνει η ανακοίνωση, θα ενισχυθεί από μια Συμβουλευτική Καθοδηγητική Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, η οποία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της ωρίμανσης του έργου.
 
Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, για υποβολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος, εκπόνηση δέουσας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για υποβολή στον Κλάδο Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων, εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειών και εγκρίσεων, εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων συγκαταθέσεων/απαλλοτριώσεων και εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων και ετοιμασία εγγράφων προσφορών.
 
Στόχος του δήμου, δήλωσε ο Δήμαρχος, είναι να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες ώστε το έργο να συμπεριληφθεί στους Προϋπολογισμούς του Κράτους για το 2022.
 
Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι, μετά τη  διαμόρφωση του προκαταρκτικού ρυθμιστικού σχεδίου για το Lady’s Mile, από την Πολεοδομία, ο Υπουργός Εσωτερικών παραχώρησε την παραπέρα προώθηση της ωρίμανσης του έργου στο Δήμο Λεμεσού.
 
Σημειώνεται δε πως, το προκαταρκτικό ρυθμιστικό σχέδιο της Πολεοδομίας ήταν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με πολλά Κυβερνητικά Τμήματα και Φορείς και είναι προσαρμοσμένο στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τις Ζώνες και Συνθήκες Προστασίας της Φύσης που ισχύουν στην περιοχή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την παροχή βασικών εξυπηρετήσεων των λουόμενων και επισκεπτών της περιοχής.
 
Επιπρόσθετα, έχει τύχει έγκρισης από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, και σε ό,τι αφορά  την κυκλοφοριακή πτυχή της, έχει τύχει έγκρισης του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων και η προκαταρκτική πρόταση συμβαδίζει με τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής για την περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X