Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

H τρικυμία των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ταράζει τις ισορροπίες στην Κυπριακή ναυτιλία

Η επιβολή περιοριστικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, έχει αντίκτυπο στην Κυπριακή ναυτιλία, η οποία πέραν του τουρκικού εμπάργκο, επωμίζεται τεράστιο κόστος από τις κυρώσεις που αποφάσισε η Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης, εξήγησε ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, την ανισότητα που προκύπτει στον ανταγωνισμό, καθώς οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν απευθύνονται στα πλοία υπό ευρωπαϊκή σημαία αυτή η εξέλιξη προκαλεί απώλειες για την κυπριακή ναυτιλία. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας, παρουσίασε το νομοσχέδιο «ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022, εξηγώντας ότι, το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, θα δώσει την ευχέρεια για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού προϊόντος της Κύπρου. 

Σημείωσε ότι, το 67% των ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους πέραν από χίλια πλοία υπό κυπριακή σημαία, δεν είναι κυπριακές. Οι πλείστες ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους πλοία υπό κυπριακή σημαία, είναι εγγεγραμμένες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή σε κράτη εκτός Ευρώπης, ανέφερε ο κύριος Δημητριάδης επισημαίνοντας ότι, το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα αποτελέσει κίνητρο για την εγγραφή τους στην Κύπρο.

«Μπορούμε να πούμε ότι το 67% των ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν γραμμένα πλοία στην Κύπρο, οι ίδιες είναι γραμμένες αλλού», ανέφερε, για να προσθέσει ότι με τη δημιουργία του νομικού πλαισίου της ναυτιλιακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και την επιτάχυνση της εγγραφής τους, οι εταιρείες αυτές θα αποκτήσουν κίνητρα για την εγγραφή τους στην Κύπρο, γεγονός που σημαίνει περισσότερα έσοδα για την κυπριακή οικονομία.

Ο κ. Δημητριάδης, ανέφερε ότι η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην στρατηγική αναβάθμισης της κυπριακής ναυτιλίας, η οποία περιλαμβάνει 35 δράσεις.

Χαρακτήρισε μια από τις πιο σημαντικές δράσεις της στρατηγικής, τη δημιουργία ναυτιλιακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς όπως είπε, πέραν από την απλούστευση των διαδικασιών, η δημιουργία ναυτικού μητρώου θα συμβάλει στους βασικούς πυλώνες της δημιουργίας πλαισίου μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shipping-shop).

Αναφορικά με το νομοσχέδιο, ο υφυπουργός είπε ότι βασίζεται στις βασικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ενώ εισάγει και κάποιες πιο απλοποιημένες διαδικασίες, καθώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, είναι να γίνει πιο ελκυστικό το ναυτιλιακό προϊόν μας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X