Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Greener Shipping Summit 2020: “Οι προκλήσεις για πράσινη ναυτιλία ποικίλουν”- Βάση, οι στόχοι του ΙΜΟ

H πρόοδος στην πράσινη ναυτιλία, βρέθηκε στο επίκεντρο του 10ου Greener Shipping Summit, όπου περίπου 20 ομιλητές επανεξέτασαν και την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη για την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ με έμφαση στο «Ποιό είναι το μέλλον για την ελληνική ναυτιλία». H Σύνοδος διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη Newsfront / Naftiliaki στο πλαίσιο σειράς συνεδρίων Posidonia Web Forums, ‘It’s Time to Talk’.

H EE έχει μπροστά της δύσκολο έργο καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φλέγον ζήτημα της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων άνθρακα στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Στη διάρκεια του Greener Shipping Summit 2020, κατέστη σαφές ότι η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα στη ναυτιλία παραμένει ένα φλέγον ζήτημα για όσους βρίσκονται σε ολόκληρο το φάσμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, είτε πρόκειται για την επιβολή των κανονισμών, τη λειτουργία πλοίων, ή την εξυπηρέτηση των πλοίων.

Ανάγκη για Παγκόσμιο ισότιμο ανταγωνισμό

Στην ομιλία της η ευρωβουλευτής, Μαρία Σπυράκη αναφέρθηκε στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλίας.

«Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται υπό παγκόσμιο ανταγωνισμό και από αυτή την άποψη η κύρια ανησυχία μου είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι αναγκαίο να περιοριστούν και να ρυθμιστούν οι εκπομπές αερίων στις θαλάσσιες μεταφορές, και όχι μόνο οι εκπομπές CO2, αλλά και οι εκπομπές θείου, μεθανίου, οξειδίου του αζώτου και σωματιδίων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής.

Η Μαρία Σπυράκη χαρακτήρισε σημαντικό, να συμπεριληφθεί στην επικείμενη πρόταση της [Ευρωπαϊκής] Επιτροπής Fuel EU Maritime, ένας διπλός στόχος μείωσης των εκπομπών που θα λαμβάνει υπόψη τα καύσιμα και την αποδοτικότητα των πλοίων. Η πρόταση θα πρέπει είπε, να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να βασίζεται στην επίτευξη στόχων του ΙΜΟ για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Σε ότι αφορά στο retrofitting, υποστήριξε ότι, η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει στήριξη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, ιδίως του προγράμματος «Horizon Europe», για την έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και καυσίμων.

Ποικίλουν οι Ευρωπαϊκές πολιτικές και οι προκλήσεις για τη ναυτιλία

Μιλώντας στη συνεδρία του ‘Shipowners Voice’, ο πρώην πρόεδρος της ECSA, Πάνος Λασκαρίδης, δήλωσε ότι τέσσερα είναι τα βασικά θέματα που αντμετωπιζει η ευρωπαϊκή ναυτιλία:

  • Η διαφορά μεταξύ διεθνών και περιφερειακών κανονισμών, με τους περιφερειακούς κανονισμούς είναι «απλά καταστροφικοί»·
  • Η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου «με τον ευρωπαϊκό στόλο υστερεί από άλλους από την άποψη της ελκυστικότητας»·
  • Η κοινωνική ατζέντα για το ναυτιλιακό προσωπικό «ειδικά για τους ναυτικούς της»·
  • Το «ενιαίο ευρωπαϊκό παράθυρο» ‘single European window’ σχετικά με την απλούστευση και τον εξορθολογισμό όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε όλο το εύρος της μεταφορικής αλυσίδας.

Ο κ. Λασκαρίδης ανέφερε ότι αυτές οι προκλήσεις συνεχίζονται εδώ και χρόνια, «αν και η ένταση και η σημασία τους μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο». Είπε ότι «Είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι πολλές και ποικίλες και περιέχουν αρκετές άλλες προκλήσεις οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά τόσο από την Ευρωπαϊκή όσο και από την ελληνική ναυτιλιακή και πλοιοκτητική κοινότητα.»

Ο πρόεδρος της Intercargo, Δημήτρης Φαφαλιός, δήλωσε ότι «οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές πλοίων δεν έκαναν αρκετά» για να «κάνουν τη ναυτιλία πιο πράσινη».

Ο Βασίλης Μπακολίτσας, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής της Intertanko, θεώρησε ότι στο σύνολό της η ναυτιλία έχει κάνει πολύ λίγα για να βελτιώσει τα «πράσινα διαπιστευτήριά της» ειδικά όσον αφορά τους «σχεδιαστές πλοίων, τους κατασκευαστές πλοίων και τους κατασκευαστές μηχανικού εξοπλισμού».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ναυτικών Τεχνικών Διευθυντών, Martecma, της οποίας ο πρόεδρος, Σταύρος Χατζηγρηγόρης, προειδοποίησε ότι η ελληνική ναυτιλία «θα πρέπει να προσπαθήσει δυναμικότερα από ποτέ για να διατηρήσει την κορυφαία θέση την οποία σήμερα απολαμβάνει».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν επίσης τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα για θαλάσσιες εφαρμογές, τα μονοπάτια για την μείωση και απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας με έμφαση στο υδρογόνο και την αμμωνία ως καύσιμα. Επίσης συζητήθηκαν ο οδικός χάρτης για το 2050 και συνολικά τα θέματα καυσίμων για τη ναυτιλία συν τον παράγοντα EEXI για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ΙΜΟ για το 2030.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X