Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ESPO: Αναγκαία η χρηματοδοτική στήριξη των λιμένων για OPS

Το κόστος ανάπτυξης εγκαταστάσεων παροχών ενέργειας από την ξηρά στα πλοία στα λιμάνια δεν μπορεί να βαρύνει μόνο τους λιμένες, καθιστώντας τη δημόσια χρηματοδότηση προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη Onshore Power Supply (OPS). Τούτο επισημαίνει μεταξύ άλλων ο ESPO σημειώνοντας ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην ξηρά (OPS) αποτελεί μέρος της λύσης για τον οικολογικό τομέα της ναυτιλίας. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση του CO2 εκπομπές και ατμοσφαιρική ρύπανση στην προβλήτα και στους λιμένες.

Ο οικολογικός έλεγχος του ναυτιλιακού τομέα αποτελεί προτεραιότητα και οι λιμένες επιθυμούν βοήθεια για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, πολλοί λιμένες στην Ευρώπη εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη περισσότερων OPS και επιθυμούν (και χρειάζονται) να επενδύσουν στην OPS όπου αυτό έχει περισσότερο νόημα. Ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης των OPS συνεπάγεται μεγάλες επενδύσεις εκ των προς τα εμπρός και σημαντικά λειτουργικά έξοδα. 

Το κόστος αυτό δεν μπορεί να βαρύνει μόνο τους λιμένες, καθιστώντας τη δημόσια χρηματοδότηση προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη της OPS. Για τους λιμένες της Ευρώπης, ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη της OPS και να αποφευχθεί η σπατάλη δημόσιων πόρων είναι να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη OPS όπου θα επιφέρει οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην προβλήτα.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) έχει προτείνει ένα πλαίσιο που μπορεί να καθοδηγήσει τους λιμένες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και έξυπνης προσέγγισης για την OPS.

“Τα λιμάνια της Ευρώπης θέλουν να πάνε για περισσότερα OPS. Εάν οι λιμένες επιθυμούν να καταρτίσουν ένα φιλόδοξο και αποτελεσματικό σχέδιο ανάπτυξης OPS, είναι ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης εκεί όπου η OPS θα είχε νόημα. Το κόστος εγκατάστασης της OPS είναι πολύ υψηλό για να αποφασίσει να πάει για OPS παντού, χωρίς σωστή ανάλυση του κόστους και των οφελών. Συγκεντρώνοντας τις εμπειρίες από λιμάνια που έχουν κάνει την εργασία τους στην OPS, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πρακτική λίστα με τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε για ops. Εντοπίσαμε μια σειρά εποικοδομητικών κριτηρίων που βοηθούν στην ιεράρχηση των επενδύσεων. Πιστεύουμε ότι αυτή η αξιολόγηση θα δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καλύτερη κατανόηση του τι χρειάζεται για να επιτευχθεί μια φιλόδοξη αλλά αποτελεσματική πολιτική ανάπτυξης ops ως ένα από τα εργαλεία για την επίτευξη του τελικού στόχου που πρέπει να επιτευχθεί, δηλαδή του οικολογικού προσανατολισμού του ναυτιλιακού τομέα», ανέφερε η Γενική Γραμματέας του ESPO Isabelle Ryckbost.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X