Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EE: «Πρέπει να βάλουμε το πράσινο στο μπλε και το μπλε στο πράσινο»

Νέα προγράμματα για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης ετοιμάζει η ΕΕ, σε μια εποχή κοινωνικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Η επόμενη γενιά προγραμμάτων, θα χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Πέμπτη 23 Ιουλίου, ένα ενημερωμένο σχέδιο δράσης για μια βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική γαλάζια οικονομία στην περιοχή του Ατλαντικού της ΕΕ, που καλύπτει τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Το ανανεωμένο σχέδιο δράσης θα δώσει νέα ώθηση στη θαλάσσια στρατηγική του Ατλαντικού και θα ενισχύσει τις προσπάθειες ανάκαμψης των συμμετεχουσών χωρών.

Θα συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ένα κοινωνικά περιεκτικό μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, προστατεύοντας παράλληλα τα θαλάσσια και παράκτια περιβάλλοντα και διασφαλίζοντας έναν υγιή ωκεανό.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Virginijus Sinkevičius, δήλωσε: «Εν μέσω της κρίσης, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στο να κάνουμε το μέλλον μας πράσινο: η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και η πράσινη μετάβαση πρέπει να καθοδηγήσουν το σχέδιο ανάκαμψης μας . Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με στόχο συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες στο επίπεδο της λεκάνης της θάλασσας, εξυπηρετεί ακριβώς αυτούς τους στόχους. Πρέπει να βάλουμε το πράσινο στο μπλε και το μπλε στο πράσινο. »

Εστιάζοντας στην αντιστάθμιση των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, το νέο σχέδιο δράσης προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στον Ατλαντικό, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις, όπως:

Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – με την υποστήριξη της έρευνας και των επενδύσεων σε θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (που υπερβαίνουν τον υπεράκτιο άνεμο) για τις οποίες ο Ατλαντικός έχει τεράστιες δυνατότητες ·

Η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης – προωθώντας την πράσινη ναυτιλία και συντονίζοντας δράσεις κατά των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – με την αντιμετώπιση των κενών δεξιοτήτων στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας και με τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κέντρων κατάρτισης της ΕΕ και των επιχειρήσεων ·

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – βελτιώνοντας την παραθαλάσσια παρατήρηση και σχεδιάζοντας και προωθώντας οικονομικά αποδοτικά μέτρα προστασίας των ακτών.

Το σχέδιο δράσης έχει επίσης ισχυρή διεθνή διάσταση στην ερευνητική συμμαχία του Ατλαντικού Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά, της Βραζιλίας και της Νότιας Αφρικής.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X