Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ECSA: Η ευρωπαϊκή ναυτιλία χαιρετίζει την έγκριση από το Ε.Κ. της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Η.B.

Στις 27 Απριλίου, 660 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.
Μετά την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων και εμπορίου του ΕΚ, στις 27 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τελικά τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου με 660 ψήφους υπέρ, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη λήξη της ενδιάμεσης περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Η συμφωνία, η οποία μπορεί τώρα να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου, έχει ήδη επικυρωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021, αφού έχει συμφωνηθεί από την ΕΕ και τους διαπραγματευτές του Ηνωμένου Βασιλείου στις 24 Δεκεμβρίου 2020.
Την 1η Ιανουαρίου 2021, η μεταβατική περίοδος λήγει μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020. Οι εμπορικές σχέσεις της με την ΕΕ διέπονται προσωρινά από τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου (ΣΕΣΣ), η οποία καθιερώνει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών συγκρίσιμη με τις εμπορικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η ΕΕ με άλλους παγκόσμιους εταίρους, όπως η Ιαπωνία.
Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζει προτιμησιακές ρυθμίσεις σε ζωτικούς τομείς όπως το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, η ψηφιακή οικονομία, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η επιβολή του νόμου και η δικαστική συνεργασία. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Αν και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με την κατάσταση στο παρελθόν, όταν το “Hνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να είναι μέλος της ΕΕ, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας υπερβαίνει τις διατάξεις μιας ακατέργαστης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και τώρα παρέχει μια σταθερή βάση για τη διατήρηση της εμπορικής ελευθερίας, του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αμοιβαίας συνεργασίας.

Έχοντας υποστηρίξει σθεναρά μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων που θα επέτρεπε τη συνέχιση της απρόσκοπτης ροής του εμπορίου, ο Γενικός Γραμματέας της ECSA Martin Dorsman δήλωσε:
«Χαιρετίζουμε το τέλος μιας μακράς περιόδου αβεβαιότητας σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και επισημαίνουμε τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία τόσο για την ΕΕ όσο και για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο ναυτιλιακός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και αντιπροσωπεύει το 76% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ: η διασφάλιση των εμπορικών ροών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη από την πανδημία και τις αμοιβαίες σχέσεις.»

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X