Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

DNV: 840 τα πλοία με καύσιμο LNG στις θάλασσες παγκοσμίως

Στα 840 ανέρχονται παγκοσμίως τα πλοία που είναι εν λειτουργία ή ακόμη υπό ναυπήγηση και χρησιμοποιούν ως καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ή είναι «διπλού καυσίμου» (συμβατικού και LNG).

Σύμφωνα με τον νορβηγικό νηογνώμονα DNV, τα 211 είναι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ακολουθούμενα από πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων (112 πλοία) και δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (89 πλοία).

Πάντως τον Οκτώβριο ο DNV κατέγραψε περισσότερες παραγγελίες πλοίων που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη μεθανόλη από ό,τι το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Συνολικά 18 πλοία εμπορευματοκιβωτίων παραγγέλθηκαν τον Οκτώβριο που θα αξιοποιούν τη μεθανόλη ως καύσιμο, έναντι 11 πλοίων που παραγγέλθηκαν με καύσιμο το LNG.

Σύμφωνα με τον βρετανικό ναυλομεσιτικό οίκο Clarksons, τον περασμένο μήνα, το 43,8% του βιβλίου παραγγελιών σε όρους GT αφορούσε πλοία που θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και εναλλακτικών καυσίμων, ενώ το 59% των φετινών παραγγελιών πλοίων σε όρους τονάζ στο οκτάμηνο ήταν πλοία και εναλλακτικών καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 31,5% (479 πλοία). Ακόμη, το 2016, από όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν, λίγες ήταν εκείνες που αφορούσαν πλοία αξιοποίησης και εναλλακτικών καυσίμων (46 πλοία).

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X