Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

CMMI και Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώνουν δυνάμεις στην επιστήμη και τεχνολογία

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το CMMI, το οποίο υπόσχεται στενή συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους θαλάσσιους και ναυτιλιακούς τομείς.

Στη Λάρνακα και το CMMI, για την επισφράγιση της συνεργασίας, βρέθηκε ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητή Ανδρέας Μπουντουβή. Το Μνημόνιο μεταξύ άλλων προβλέπει την συνεργασία σε θέματα: θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι : Αναγνωρίζοντας τη σημασία και το αμοιβαίο όφελος που προκύπτει από τη διμερή συνεργασία σε θέματα θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας, και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του CMMI, προβλέπεται:

1. Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων.

2. Ενθάρρυνση της συμμετοχής ερευνητών και από τα δύο μέρη σε αμοιβαία συμφωνημένα ερευνητικά προγράμματα και έργα.

3. Προώθηση της διμερούς ερευνητικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους θαλάσσιους και ναυτιλιακούς τομείς.

Το μνημόνιο αυτό βοηθά στο όραμα της Λάρνακας καθότι το θέμα της Γαλάζιας Ανάπτυξης είναι καίριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και για την Κύπρο. Πρόκειται για ένα τομέα ανερχόμενο, πολλά υποσχόμενο και πολύπλευρο, αφού περιλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος του CMMI Αντρέας Βίρας, αναφέρεται στη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη ΓαλάζιαΣταδιοδρομία, που αποτελούν όπως σημειώνει, προτεραιότητα και στον στρατηγικό προγραμματισμό του Δήμου Λάρνακας.

“Όραμα μας η μετατροπή της Λάρνακας σε Περιφερειακό Κέντρο της Γαλάζιας Οικονομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Έρευνας και η προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή” αναφέρει ο Δήμαρχος.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X