Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

BIMCO: Να έχουν παγκόσμια εφαρμογή οι κανονισμοί για τους αέριους ρύπους

Η BIMCO έχει συμμετάσχει σε εκκλήσεις για μέτρα εκπομπών που βασίζονται στην αγορά, αναφέροντας ότι η ναυτιλία και τα κράτη πρέπει να ξεκινήσουν συνομιλίες για να θέσουν παγκόσμιους κανόνες τώρα, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τους πράσινους στόχους της.
“Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ο οποίος θα ισούται με το κόστος μεταξύ της χρήσης καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων”, ανέφερε η πρόεδρός του, Sadan Kaptanoglu, σε δήλωσή της.

Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή ένωση ανέφερε ότι οι κανόνες πρέπει να είναι παγκόσμιοι, ώστε να μην χρεώνεται η βιομηχανία για τις εκπομπές άνθρακα πολλές φορές. Οι βιομηχανικοί όμιλοι έχουν στο παρελθόν αντιταχθεί στη συμπερίληψη της ναυτιλίας σε περιφερειακά μέτρα, όπως αυτά που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά είναι κανόνες ή νομικά μέσα που αποσκοπούν στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς μέσω οικονομικών κινήτρων, ενθαρρύνοντας στην προκειμένη περίπτωση τις επενδύσεις σε πιο πράσινη τεχνολογία.
Περιλαμβάνουν επιλογές όπως οι εισφορές καυσίμων, οι φόροι άνθρακα και τα συστήματα εμπορίας εκπομπών.

Η κ. Kaptanoglu δήλωσε ότι οι πρώτοι μεταφορείς για την αποδέσμευση των ανθρακούχων εκπομπών θα βρεθούν σε σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα εάν τα παραδοσιακά καύσιμα παραμείνουν δραματικά φθηνότερα από τα πιο πράσινα.
Η εξίσωση του κόστους μπορεί να παρακινήσει την καινοτομία και να επισπεύσει την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών, πρόσθεσε.
Τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά είναι το επόμενο μεγάλο ρυθμιστικό πεδίο μάχης για την αποπομπή της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Η κ. Kaptanoglu δήλωσε ότι ο ΙΜΟ ήταν μια καλή πλατφόρμα για να συζητηθούν οι κανόνες, αλλά αυτό έπρεπε να ξεκινήσει τώρα, ώστε η ναυτιλία να μπορέσει να μεταβεί αρκετά γρήγορα ώστε να επιτύχει τους στόχους του για το CO2.
Το διοικητικό συμβούλιο της BIMCO συμφώνησε να στηρίξει τα παγκόσμια μέτρα που βασίζονται στην αγορά.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X