Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“A blue agenda in The Green Deal” στη συνάντηση υπουργών για τη θαλάσσια πολιτική

“A Blue Agenda in the Green Deal”, ήταν ο τίτλος της συνάντησης  των Υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ αρμόδιων για θέματα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα  με πρωτοβουλία της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Επίκεντρο της συνάντησης στην οποία συμμετείχε και ο υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Βασίλης Δημητριάδης, ήταν ο σημαντικός ρόλος των θαλασσών στην επίτευξη των στόχων της “Πράσινης Συμφωνίας” και στη συνεισφορά της Γαλάζιας Οικονομίας στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανάκαμψη της οικονομίας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Minister of the Sea of Portugal, Ricardo Serrão Santos, host the Ministerial Conference “A Blue Agenda in the Green Deal”. The Conference reinforced the importance of the sustainable blue economy in Europe’s economic recovery and the role that the Integrated Maritime Policy (IMP) should play in a blue, resilient, digital, social and global Europe. PEDRO SA DA BANDEIRA/PPUE

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε την ετοιμότητά της Κύπρου να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή “Πράσινη Συμφωνία” και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για αειφόρο ανάπτυξη.

Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε τη μεγάλη σημασία της θάλασσας για την Κύπρο και τον  ιστορικό δεσμό με αυτή μέσω παραδοσιακών χρήσεων και δραστηριοτήτων  όπως η ναυτιλία, η αλιεία, ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός. Η θάλασσα είναι ένα ζωτικό μέρος της κληρονομιάς, του πολιτισμού και της κοινωνίας της Κύπρου, τονίζοντας ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας στις προσπάθειες που καταβάλουμε για να επιτύχουμε μία βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των γαλάζιων σπουδών και επαγγελμάτων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανίας, διαμορφώνοντας πλαίσιο κινητικότητας στην απασχόληση μέσω της προώθησης της σχετικής κατάρτισης, των δεξιοτήτων και προσόντων, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των φύλων.

Υπογραμμίστηκε επίσης η σημασία της έρευνας και καινοτομίας στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για αποτελεσματική αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων από την βιομηχανία.

Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να  υποστηρίξει και να συμβάλει στην ενίσχυση μιας βιώσιμης και φιλόδοξης γαλάζιας οικονομίας ενημερώνοντας τους ομολόγους του για τις διεργασίες εφαρμογής της εθνικής Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Κύπρου και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που αποτελεί βασικό εργαλείο της γαλάζιας ανάπτυξης.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X