Νέα

  • ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

200.000 σπίτια και στην Αγγλία κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το 2050

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη περίπου 200.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην Αγγλία κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το 2050, εξαιτίας της πλανητικής υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής που οδηγούν σε σταδιακή άνοδο της στάθμης του νερού.

Image by Sam Pickles, supplied via Matt Pickles

Η έρευνα εξετάζει πώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τη διάβρωση των ακτών από τα κύματα, αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμύρας στις ακτές και προειδοποιεί ότι μπορεί να μην είναι δυνατή η προστασία ορισμένων κοινοτήτων.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια εθνική συζήτηση σχετικά με την απειλή των πλημμυρών στις παράκτιες κοινότητες καθώς και για την κατάρτιση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον «μετασχηματισμό» ορισμένων τομέων υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας οχύρωσης και της δυνατότητας μετακίνησης περιουσιών και κατοικιών.

Via Matt Pickles

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Oceans And Coastal Management, συγκρίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών με τις υπάρχουσες πολιτικές για τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων.

Η Αγγλία θα μπορούσε να δει περίπου ρεκόρ ανόδου 25 εκατοστών στη στάθμη της θάλασσας μέχρι το 2050 και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το νούμερό αυτό θα αγγίζει το 1 μέτρο πάνω από την τρέχουσα επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το τέλος του αιώνα, ανέφερε η μελέτη.

(Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών σε συνδυασμό με την αυξημένη διάβρωση του φυσικού εδάφους που προκαλείται από τα κύματα αυξάνουν τον κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών, αναγκάζοντας την κυβέρνηση και τις κοινότητες να βρουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις -κυρίως εάν θα κρατήσουν τη γραμμή οχύρωσης απέναντι στη θάλασσα, χτίζοντας και διατηρώντας άμυνες ή θα ορίσουν εκ νέου την ακτογραμμή και θα μετακινήσουν τους οικισμούς και τους περιουσίες των κατοίκων.

Για 1.600-1.900 χλμ. θα υπάρξει μεγάλη πίεση ώστε να επανεξεταστεί η τρέχουσα πολιτική για να κρατηθεί η γραμμή οχύρωσης, καθώς μπορεί να γίνει ανέφικτο λόγω του αυξανόμενου κόστους ή τεχνικά αδύνατο, λέει η μελέτη.

Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 30 τοις εκατό της ακτογραμμής όπου εφαρμόζονται οι πολιτικές οχύρωσης και θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου 120.000 έως 160.000 σπίτια -εξαιρουμένων των τροχόσπιτω – έως τη δεκαετία του 2050, με ένα ποσοστό πιθανόν να χρειαστεί μετεγκατάσταση.

Η μελέτη λέει ότι δεν είναι δυνατόν να πούμε πόσα από αυτά θα πρέπει να μετακινηθούν, καθώς αυτό θα είναι θέμα της κυβερνητικής πολιτικής και της χρηματοδότησης για αντιπλημμυρικά αντιπλημμυρικά.

Πάντως, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από 30 έως 35.000 κατοικίες σε περιοχές που θα εφαρμοστεί σχέδιο ανάπλασης και επαναχάραξης της ακτογραμμής. Η μελέτη δεν εξέτασε τοπικά χαρακτηριστικά, ή εθνικά σημαντικές υποδομές, όπως πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μέρη τα οποία αποτελούν πρώτη προτεραιότητα στη διαδικασία οχύρωσης απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X