Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

10 υποτροφίες για σπουδές στον κλάδο της ναυτιλίας από την  Safe Bulkers 

Το όνειρο 10 νέων ανθρώπων, που θέλουν να πετύχουν είσοδο στον κλάδο της ναυτιλίας, προτίθεται να πραγματοποιήσει για 3η συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία Safe Bulkers. 

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE της Νέας Υόρκης Safe Bulkers Inc. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Πόλυς Χατζηωάννου, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, δίνουν την ευκαιρία σε 10 υποψήφιους να αποκτήσουν ακαδημαϊκή γνώση και προσόντα, μέσω του προγράμματος για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 10.000 ευρώ έκαστη, για Κύπριους ή Έλληνες πολίτες εγκατεστημένους στην Κύπρο, που επιδιώκουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση στον τομέα της Ναυτιλίας. 

Οι υποτροφίες αφορούν συγκεκριμένα στους κλάδους των: 

– Ναυπηγών/ Μηχανολόγων Μηχανικών/ – Naval Architecture/ Marine Engineering  

– Ηλεκτρολόγων/ Ηλεκτρονικών Μηχανικών/ Μηχανικών Υπολογιστών  

– Computer Science 

– Cyber Security 

– Αυτοματισμοί 

– Shipping Law 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, που αναφέρονται στην οικογενειακή τους κατάσταση και το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, θα πρέπει οι αιτητές να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1.Απόφοιτοι Λυκείου: Πιστοποίηση αποδοχής από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Θα συνεκτιμηθούν οι βαθμοί του

Κυπριακού απολυτηρίου (min 18.0) ή των Α-levels στα Μαθηματικά ή στην Φυσική (min B).

2. Φοιτητές Ηνωμένου Βασιλείου: Μέσος όρος έτους άνω του 60% ή 2.1.

3. Φοιτητές Πολυτεχνείων Ελλάδας: Μέσος όρος έτους άνω του 6,5.

4. Μεταπτυχιακές σπουδές Μάστερ (M.Sc.) στο Ηνωμένο Βασίλειο: Βαθμός Πτυχίου Ελληνικού Πολυτεχνείου 7.5 ή Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2.1.

5 Φοιτητές άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού: Μέσος όρος έτους άνω του «Λίαν Καλώς» 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα https://safebulkers.com/scholarships και να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: ypotrofies@safebulkers.com

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31η Ιουλίου 2023. Η συμπλήρωση των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών σπουδών μπορεί να γίνει αργότερα μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Η προέγκριση της υποτροφίας θα γίνει με βάση την Αίτηση, ενώ η τελική έγκριση θα δοθεί με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X