Νέα

  • ΜΠΛΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Φωνές στην Ελλάδα για ανυπέρβλητα εμπόδια στην ακτοπλοϊα

Σφοδρές αντιρρήσεις εκφράζουν οι ακτοπλόοι στο περιεχόμενο του Σχεδίου Κανονισμού Αρχών του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνών (ΣΑΣ), καθώς θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην εκπρόθεσμη ετήσια δρομολόγηση νέων πλοίων στην ακτοπλοΐα και υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά ακτοπλοϊκοί παράγοντες, εάν το σχέδιο Κανονισμού που προωθεί το υπουργείο περάσει ως έχει, τότε μια εταιρεία που αγοράζει πλοίο τον Φεβρουάριο του 2021 θα είναι σίγουρη ότι θα δρομολογηθεί αυτό σε κάποια γραμμή τον Νοέμβριο του 2022 και εάν είναι ταχύπλοο τον Ιούνιο του 2023.

Η εκπρόθεσμη ετήσια δρομολόγηση πλοίου ήταν πάντα ένα σημείο τριβής μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς καμία εταιρεία δεν δεχόταν εύκολα σε γραμμή που έχει παρουσία η ίδια να έρθει κάποια ανταγωνίστρια δρομολογώντας πλοίο εκπρόθεσμα, αφού δηλαδή είχαν ήδη εγκριθεί τα δρομολόγια μήνες πριν. Έτσι, προκειμένου να βρεθεί μια μόνιμη θεσμική λύση στο πρόβλημα, το υπουργείο Ναυτιλίας στο πλαίσιο της κατάρτισης ενός νέου Κανονισμού Αρχών του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, του οργάνου δηλαδή που γνωμοδοτεί προς τον υπουργό για θέματα δρομολογήσεως πλοίων, κατέθεσε μια πρόταση αναφορικά με τις εκπρόθεσμες δρομολογήσεις που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), που εκπροσωπεί τους ακτοπλόους.

Τι προβλέπεται
Η πρόταση αναφέρει: «Προκειμένου για εκπρόθεσμη δρομολόγηση πλοίου, εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις από πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων ανεξαρτήτως τύπου και είδους, που δραστηριοποιούνται ήδη σε κάποια ή στο σύνολο των λιμένων του αιτούμενου δρομολογίου στις ζώνες αυτές, τότε τα δρομολόγια του πλοίου να μετατίθενται σε άλλη ζώνη εξυπηρέτησης (όπως αυτές καθορίζονται στο κεφάλαιο “Ορισμοί”), ή εντός της ίδιας ζώνης, σε ώρες που δεν υφίστανται αντιρρήσεις από τους υπόλοιπους δραστηριοποιούμενους στη ζώνη αυτή». Η διατύπωση αυτή όμως σε ακραίες περιπτώσεις «στέλνει» το πλοίο για διομολόγηση έπειτα από δύο χρόνια με έναν συνδυασμό διατάξεων του προτεινόμενου κανονισμού. Ενδεικτικά, οι ζώνες στις οποίες αναφέρεται το σχέδιο κανονισμού είναι τρεις και συγκεκριμένα: α) πρωινή από 06:00 έως 13:59, β) απογευματινή από 14:00 έως 21:59 και γ) βραδινή από 22:00 έως 05:59.

 Οι προτάσεις
Αντίθετα, ο ΣΕΕΝ στην πρότασή του αναφορικά με τις εκπρόθεσμες ετήσιες δρομολογήσεις προτείνει τα αιτήματα να εγκρίνονται όπως αιτούνται εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τις λιμενικές αρχές ή άλλους ενδιαφερόμενους. Επίσης εγκρίνονται εάν τα αιτήματα δεν συνεξετάζονται με τα δρομολόγια των ήδη δρομολογημένων πλοίων.

Τα αιτήματα
Ένα δεύτερο σημείο έντονης τριβής ΣΕΕΝ και ΣΑΣ στον νέο κανονισμό είναι και το πότε τα αιτήματα δρομολόγησης πλοίων συνεξετάζονται. Το υπουργείο θεωρεί ότι τα αιτήματα συνεξετάζονται μεταξύ πλοίων του ιδίου τύπου, π.χ. μεταξύ ταχυπλόων ή μεταξύ συμβατικών. Ο ΣΕΕΝ θεωρεί ότι τα αιτήματα θα πρέπει να συνεξετάζονται όταν αφορούν πλοία ιδίου είδους π.χ. ΕΓ/ΟΓ ταχύπλοο με ΕΓ/ΟΓ συμβατικό. Στα ταχύπλοα όμως τα αιτήματα συνεξετάζονται ανεξάρτητα από το είδος κάθε πλοίου, π.χ. ΕΓ/ΟΓ με ΕΓ και ΕΓ/ΟΓ με ΕΓ/ΟΓ. Με την πρόταση του υπουργείου όμως μπορεί ένα ταχύπλοο να τροποποιεί τα δρομολόγιά του και να δρομολογείται τους καλοκαιρινούς μήνες σε μια γραμμή την ίδια ακριβώς ώρα με ένα συμβατικό πλοίο, το οποίο όμως εξυπηρετεί τη γραμμή αυτή όλο τον χρόνο. Με την πρόταση του ΣΕΕΝ το ταχύπλοο σε περίπτωση τροποποίησης δρομολογίου θα μπει στη γραμμή 60 λεπτά πριν ή μετά την αναχώρηση του υφιστάμενου πλοίου.

πηγή: naftemporiki.gr

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X