Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα «πράσινα» καύσιμα, ζητούν από τον ΙΜΟ οι ναυτασφαλιστές

Νομοθετικές ρυθμίσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα ζητά η Διεθνής Ένωση Θαλάσσιας Ασφάλισης (International Union of Marine Insurance-IUMI) προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ομαλή και ασφαλής μετάβαση της διεθνούς ναυτιλίας στα νέα καύσιμα.

Η IUMI υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας να απαλλαγεί από τον άνθρακα, αλλά αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για τη διαχείριση του κινδύνου και επαρκής υποστήριξη για την περίοδο μετάβασης. Για τους νέους τύπους καυσίμων που προωθούνται όπως η αμμωνία και το υδρογόνο και την χρήση τους απαιτούνται κατάλληλές διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλισης και προς τούτο απαιτούνται και νομοθετικές ρυθμίσεις σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Η Helle Hammer, Chair of IUMI’s Policy Forum δηλώνει μεταξύ άλλων ότι οι ασφαλιστές επικροτούν την πολιτική του ΙΜΟ για μια ναυτιλία χωρίς άνθρακα. Ως ναυτασφαλιστές λέει, είναι δουλειά μας να βοηθήσουμε τους πλοιοκτήτες για την μετάβαση σε μια ναυτιλία μηδενικών ρύπων με ασφάλεια, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τους αναλαμβανόμενους κινδύνους αυτής της μετάβασης και πως θα τους διαχειριστούν. Όμως αυτοί είναι τύποι καυσίμων δεν έχουν δοκιμασθεί αρκετά και οι ασφαλιστές δεν έχουν στη διάθεση του κάποιο ιστορικό[lk1]  ζημιών ώστε να εκτιμήσουν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους.

Πρέπει τονίζει η Hammer, να μάθουμε για αυτά τα νέα καύσιμα και να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας ανάλογα. Το σημαντικότερο είναι ότι οι ασφαλιστές χρειάζονται κανονισμούς τόσο από τον ΙΜΟ όσο και από τους νηογνώμονες για την εφαρμογή και τη χρήση αυτών των νέων καυσίμων. Αυτό θα διασφαλίσει την ασφάλεια του πληρώματος και θα επιτρέψει στους underwriters να αξιολογήσουν και να προσφέρουν την απαραίτητη οικονομική προστασία για αυτό το νέο προφίλ κινδύνου, υπογραμμίζει η εκπρόσωπος της IUMI. Έχοντας μάλιστα, υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την κατάρτιση των νέων κανονισμών η IUMI, παροτρύνει τον ΙΜΟ και τις άλλες ρυθμιστικές αρχές να ξεκινήσουν από ώρα τις σχετικές διαδικασίες κατάρτισης των νέων κανονισμών. ».

Ήδη στον ΙΜΟ υποβλήθηκαν προτάσεις για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών ασφαλείας για νέους τύπους καυσίμων. Επίσης στο πλαίσιο της Maritime Safety Committee, του ΙΜΟ , η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) και η INTERCARGO πρότειναν την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την ασφάλεια των νεότευκτων πλοίων  που χρησιμοποιούν την αμμωνία ως καύσιμο. Η Helle Hammer τονίζει όμως ότι οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι υποχρεωτικές και επομένως μπορούν να αποτελέσουν μόνο ένα προσωρινό μέτρο. Χρειάζεται επειγόντως να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν υποχρεωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις  για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε πιο πράσινα καύσιμα.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X