Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την έναρξη της πρώτης πιλοτικής επιχείρησης Συντονισμένης Θαλάσσιας Παρουσίας

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την έναρξη της πρώτης πιλοτικής επιχείρησης Συντονισμένης Θαλάσσιας Παρουσίας (CMP) στον Κόλπο της Γουινέας.

Ο μηχανισμός CMP στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας της ΕΕ ως αξιόπιστου εταίρου και παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιχειρησιακή δέσμευση, εξασφαλίζοντας μόνιμη θαλάσσια παρουσία και προσέγγιση στις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος, όπως καθιερώθηκε από το Συμβούλιο, και προωθώντας τη διεθνή συνεργασία και εταιρική σχέση στη θάλασσα .

Τα συμπεράσματα καθιερώνουν τον Κόλπο της Γουινέας ως θαλάσσια περιοχή ενδιαφέροντος και χαιρετίζουν τη δημιουργία του κέντρου συντονισμού θαλάσσιας περιοχής ενδιαφέροντος. H επιχείρηση στον Κόλπο της Γουινέας θα ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες συντονισμού της ΕΕ σε στρατηγικά θαλάσσια περιβάλλοντα.

Η σημερινή έναρξη της πιλοτικής επιχείρησης στον Κόλπο της Γουινέας ενισχύει τις προσπάθειες της ΕΕ στην περιοχή, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ. Θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των παράκτιων κρατών και των οργανισμών της αρχιτεκτονικής Yaoundé για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων ασφάλειας, όπως η ένοπλη πειρατεία και η απαγωγή για λύτρα, οι οποίες υπονομεύουν την ασφάλεια στη θάλασσα και τη χρηστή διακυβέρνηση των ωκεανών.

Με βάση τα αποτελέσματα το CMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος της ΕΕ.

Το Συμβούλιο θα διασφαλίσει τον πολιτικό έλεγχο και θα παρέχει στρατηγική καθοδήγηση για την εφαρμογή της επιχείρησης και θα επανεξετάσει την εφαρμογή του τον Ιανουάριο του 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X