Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Τον Οκτώβριο αλλάζει χέρια το οχηματαγωγό ALEXO, με τη Salamis να κερδίζει €1 εκ.

Η Salamis Tours (Holdings) Public Ltd ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία Alexo Maritime Co. Ltd έχει υπογράψει συμφωνία (ΜΟΑ) για την πώληση του ιδιόκτητου οχηματαγωγού της πλοίου ”ALEXO”, τύπου RO RO όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας που αναρτήθηκε στο ΧΑΚ.

Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί με την παράδοση του εν λόγω πλοίου, η οποία αναμένεται να γίνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 . Από την πώληση προκύπτει λογιστικό κέρδος €1 περίπου.

Η εν λόγω πώληση εντάσσεται στα πλαίσια αναβάθμισης των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και ανανέωσης του στόλου του Συγκροτήματος. Το δρομολόγιο στο οποίο δραστηριοποιείτο το πλοίο ”ALEXO” θα εκτελείται από το οχηματαγωγό πλοίο ”VASSILIOS”, τύπου RO RO, το οποίο αγοράστηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίζονται επίσης ότι, η συναλλαγή έγινε καθαρά σε εμπορική βάση και δεν σχετίζεται ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της εταιρείας ή καθορισμένου προσώπου σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του Νόμου.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X