Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τμήμα Αλιείας και CMMI ενώνουν δυνάμεις για την αλιεία και τη θαλάσσια έρευνα

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), το οποίο προνοεί την κοινή ανάληψη δράσεων σε πολυτομεακά θέματα θαλάσσιας έρευνας, στα πεδία της εκπαίδευσης, της πρακτικής κατάρτισης, ενώ προωθεί επίσης την κινητικότητα και τη συμμετοχή του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού τους σε κοινά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν η Διευθύντρια του τμήματος Αλιείας κυρία Μαρίνα Αργυρού και o Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI Ζαχαρίας Σιόκουρος, , σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας του ΤΑΘΕ στο Μενεού.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν στους τομείς της αλιείας και της θαλάσσιας  έρευνας. Στόχος είναι, μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, επιστημονικής γνώσης και έρευνας, το ΤΑΘΕ και το CMMI θα αναπτύξουν ερευνητικά προγράμματα στα πεδία της αειφόρου διαχείρισης της αλιείας και προώθηση της υδατοκαλλιέργειας στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης και Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της προστασίας και διατήρησης του Θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βελτίωσης των παράκτιων περιοχών.

Σε δηλώσεις της η κυρία Αργυρού, εξέφρασε την ευαρέσκεια της για την υπογραφή ενός πολύ υποσχόμενου μνημονίου συνεργασίας, αναφέροντας ότι, «ο νησιώτικος χαρακτήρας της Κύπρου και οι ζωτικοί για την επιβίωση και την ευημερία μας πόροι που προσφέρει η θάλασσα, κάνουν σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη να επενδυθεί εντατική προσπάθεια στον τομέα της Θαλάσσιας έρευνας σε πολλά πεδία και επίπεδα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση των στόχων μας για ενδυνάμωση της διεπιστημονικής προσπάθειας με στόχο την ενίσχυση της θαλάσσιας έρευνας στην Κύπρο».  

Ο κύριος Σιόκουρος, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι η συνεργασία αυτή είναι το επιστέγασμα της άριστης συνεργασίας που ήδη υπάρχει με το ΤΑΘΕ. Σκοπός ανέφερε, η ανάπτυξη στοχευμένων επιστημονικών δράσεων και έργων στους τομείς της αλιείας και θαλάσσιας έρευνας μέσα από επιστημονική προσέγγιση καθώς συμμετοχή μας σε καινοτόμα ερευνητικά έργα.

«Είμαι πεπεισμένος ότι τα αποτελέσματα θα είναι απτά και θα αναδείξουν την Κύπρο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Είναι μεταξύ των στρατηγικών στόχων του CMMI, να συμμετέχει σε έργα τα οποία στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση θαλάσσιων και μεταβατικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και την εξεύρεση λύσεων για πρόληψη και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Μνημόνιο προνοεί τη συμμετοχή του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού των δύο οργανισμών, σε κοινά ερευνητικά έργα.

 

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X