Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Ναυτιλίας και η κοινωνική της διάσταση, μέσα από ένα βίντεο του ΥΦΥΝ

Τις προοπτικές και τη δυναμική πορεία της ναυτιλίας σκιαγραφεί σε ένα ιδαίτερο βίντεο, το υφυπουργείο Ναυτιλίας, απευθυνόμενο στους πολίτες με στόχο να αποκτήσουν ναυτιλιακή συνείδηση και να γνωρίσοουν καλύτερα τα ωφέλη του τομέα στην Κύπρο.

Στο μήνυμα του το υφυπουργείο Ναυτιλιας, επισημαίνει ότι, η Κύπρος είναι ένα αξιόπιστο ναυτιλιακό κράτος, 11η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Δύναμη αλλά και 3η στην Ε.Ε.

Ως εκ τούτου καθίσταται αδήριτη ανάγκη  η διαρκής ενημέρωση του δυνητικού  ανθρώπινου δυναμικού για τις προοπτικές απασχόλησης στον τομέα.

Επιδίωξη όπως το μήνυμα για την πολύτιμη συνεισφορά της ναυτιλίας στη ζωή μας, φτάσει σε όσους περισσότερους Κύπριους πολίτες είναι δυνατό, για να γνωρίσουν την πραγματική δυναμική μίας έξυπνης, αειφόρου και εξωστρεφούς  εγχώριας βιομηχανίας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X