Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Συνασπισμός για το κλίμα και τη μείωση των ρύπων

Παρουσιάστηκε το «Sea Cargo Charter Annual Disclosure Report 2022» το οποίο και προσυπογράφουν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας ενέργειας, γεωργίας, εξόρυξης και διακίνησης εμπορευμάτων στον κόσμο σε μία προσπάθεια ευθυγράμμισης προς τους στόχους του ΙΜΟ να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050.

Η παρουσίαση που έγινε πρόσφατα εμφανίζει ενδιαφέρον γιατί πρώτη φορά καταγράφεται ανταλλαγή δεδομένων (data) μεταξύ των εμπλεκόμενων που επι της ουσίας αντιπροσωπεύουν ποσοστό πάνω από το 15% του συνολικού φορτίου χύδην φορτίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης.

Η έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα εκπομπών που συλλέχθηκαν από υπογράφοντες πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης για ναυλωμένες δραστηριότητες το 2021 και τα συγκρίνει με μια τροχιά απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για το ίδιο έτος. Δείχνει ότι 12 από τους 25 υπογράφοντες αναφορές είναι ευθυγραμμισμένοι με τον στόχο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα τμήματα τους. Επίσης περιέχει επίσης σχόλια από τους ναυλωτές σχετικά με βασικές λήψεις από την αξιολόγηση του κλίματος και προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η νέα διορατικότητα έχει και θα ενημερώσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στο μέλλον.
Με βάση την αυξανόμενη παγκόσμια δυναμική προς τη δράση για το κλίμα και τη γνωστοποίηση των κλιματικών κινδύνων, ο Sea Cargo Charter ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 με 17 υπογράφοντες. Σήμερα, ο αριθμός των υπογραφόντων εταιρειών έχει αυξηθεί σε 33.

Το «Sea Cargo Charter Annual Disclosure Report 2022» αποκαλύπτει τις βαθμολογίες ευθυγράμμισης του κλίματος με 25 ναυλωτές και φορείς εκμετάλλευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση προόδου της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε σχέση με τον στόχο του ΙΜΟ για μείωση των εκπομπών πλοίων κατά τουλάχιστον 50% μέχρι το 2050.

Οι υπογράφοντες φέτος είναι οι ADM, Anglo American, Bunge, Cargill, COFCO International, Copenhagen Commercial Platform (CCP), Diamond Bulk Carriers, Dow, Eagle Bulk, Enviva, Equinor, Gunvor, Holcim Trading, Klaveness Combination Carriers, Louis Dreyfus Company, Maersk Tankers, Norden, Nova Marine, NYK Bulkship (Atlantic), Shell, Signal Maritime Services, Tata Steel, Torvald Klaveness, TotalEnergies, και Trafigura.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X