Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

CMMI και Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας – Αρωγός το ΥΦΥΝ

Ανάπτυξη, ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε τομείς της ναυτιλιακής επιστήμης και τεχνολογίας,
που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν τα big data, τη ρομποτική, τον ανθρώπινο παράγοντα, την πολιτιστική παράδοση, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απεξάρτηση από τον
άνθρακα της ναυτιλίας, περιλαμβάνει η Συμφωνία που υπέγραψαν το Εθνικό Πανεπιστήμιο “Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού” και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία.

Την Συμφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης της Ακαδημίας Mykhaylo Miyusov και ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ζαχαρίας Σιόκουρος.

Στην διαδικτυακή τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Πανεπιστημίου “Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού” και του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και την Ναυτιλία, συμμετείχε και ο υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης.

Ο κύριος Σιόκουρος εξέφρασε ικανοποίηση για την υπογραφή της Συμφωνίας και δήλωσε ότι το Ινστιτούτο στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργειών και την εγκαθίδρυση συνεργασιών, με διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς Οργανισμούς, όπως είναι η Ναυτική Ακαδημία της Οδησσού, ώστε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες επιχειρήσεων, χωρών και ευρύτερων περιφερειών σε σχέση με τις δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας.

“Είναι μεταξύ των στρατηγικών επιδιώξεων του Ινστιτούτου”, σημείωσε, “να καταστεί -ως εταίρος- η πρώτη επιλογή για όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας σε τοπικό,
περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.”

Ο κ. M. Miyusov, δήλωσε ότι «η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας Συνεργασίας στοχεύει να διευκολύνει την ανταλλαγή της πληροφορίας και γνώσης, να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την συμμετοχή ερευνητών των δυο μερών σε αμοιβαίως συμφωνηθέντα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να προάγει την διμερή ερευνητική συνεργασία σε όλα τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα και την ναυτιλία».

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας, χαιρέτισε την έναρξη μιας φιλόδοξης συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων που θα συμβάλει όπως είπε, στη στήριξη της ναυτιλιακής έρευνας, στην τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, στην εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση.

Τέτοιες συνεργασίες σημείωσε, δημιουργούν προοπτικές προώθησης της Γαλάζιας Οικονομίας και συνεισφέρουν στην προσπάθεια έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ναυτιλία».

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X