Νέα

  • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Συμμαχία» 15 χωρών για να προστατευθεί τεράστια θαλάσσια ζώνη στον Ατλαντικό Ωκεανό

Οι κυβερνήσεις 15 χωρών στον Βορειοανατολικό Ατλαντικόι δημιούργησαν μια νέα προστατευόμενη περιοχή του ωκεανού που, όπως λένε, είναι μεγαλύτερη από τη συνδυασμένη χερσαία μάζα της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι χώρες όρισαν μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή για θαλασσοπούλια που καλύπτουν σχεδόν 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου να διασφαλίσουν τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Η περιοχή της προστατευόμενης ζώνης θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη σίτιση και την αναπαραγωγή τοπικών και μεταναστευτικών θαλάσσιων πουλιών.

Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι έδωσαν επίσης την ευλογία τους για μια συνάντηση στην Πορτογαλία για μια νέα Περιβαλλοντική Στρατηγική Βορειοανατολικού Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης των ωκεανών, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από θαλάσσιο πλαστικό.

Το σχέδιο περιλαμβάνει στόχο μείωσης των απορριμμάτων στη θάλασσα κατά 50% έως το 2025 και κατά 75% έως το 2030. Οι 15 χώρες ανήκουν στη λεγόμενη Σύμβαση OSPAR. Είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Ελβετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης μέλος.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X